Nghị luận về ý thức đoàn kết siêu hay (24 mẫu)

Top 24 bài Nghị luận về ý thức đoàn kết SIÊU HAY, kèm theo 3 dàn ý chi tiết. từ đó, giúp những em học sinh lớp 9 hiểu rõ hơn ý nghĩa, vai trò và sức mạnh phi thường của ý thức đoàn kết. đoàn kết là những tư nhân riêng lẻ cùng nhau hợp sức, tạo nên một sức mạnh vững chắc. ý thức đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, chúng ta cần giữ gìn, phát huy hơn nữa. Chi tiết mời những em tải miễn phí để học tốt môn Văn 9 hơn.

Nghị luận về ý thức đoàn kết hay nhất

Dàn ý nghị luận về sức mạnh của ý thức đoàn kết

Dàn ý chi tiết số 1

I. Mở bài

 • thỉnh thoảng để thành công trong công việc không thể chỉ dựa vào sức mạnh của tư nhân mà phải cần tới sức mạnh của tập thể, của sự đoàn kết.
 • Vậy đoàn kết có trị giá, thế nào trong xã hội của chúng ta?

II. Thân bài

1. giảng giải (Đặt thắc mắc: Là gì?)

– đoàn kết: tức là những tư nhân riêng lẻ cùng nhau hợp sức lại, tạo nên một sức mạnh vững chắc khắc phục tốt vấn đề mà tập thể đang muốn làm.

2. Biểu hiện (Đặt thắc mắc: thế nào? vì sao? Vì sao?)

– vì sao chúng ta phải có ý thức đoàn kết trong mọi việc?

 • Là yếu tố tiên phong dẫn tới mọi thành công trong công việc.
 • Tình đoàn kết tạo nên một sức mạnh lớn lao, vĩ đại.

– Dẫn chứng: Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ý thức đoàn kết được thể hiện thông qua những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

– Một số câu tục ngữ, ca dao tham khảo:

 • đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
 • Vì đồng lòng mà việc nhỏ thành lớn; vì bất hòa mà việc lớn thành tan vỡ.
 • Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.
 • Chết cả đống còn hơn sống một người.
 • Dân ta nhớ lấy chữ đồng/tán đồng, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.
 • Chung lưng đấu cật.
 • Nhiều tay vỗ nên kêu.
 • Góp gió thành bão.
 • Một hòn đắp chẳng nên non/Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.
 • Kề vai sát cánh.
 • Đồng tâm hợp lực.

3. Bình luận

 • Phê phán, lên án những con người đoàn kết lại để làm việc xấu, gây phương hại tới những người khác.
 • Trong trường học, nhiều học sinh tự chia nhau thành những nhóm riêng rẽ, gây mất đoàn kết trong lớp. Có học sinh chỉ vì lợi ích tư nhân bàn ra tán vào gây tác động nặng nề tới ý thức đoàn kết của cả lớp…
 • Dẫn chứng: trong lớp học, trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình…

III. Kết bài

 • ý thức đoàn kết là đức tính tốt, rất cần thiết cho con người.
 • Bản thân luôn gắn kết, hòa hợp với mọi người xung quanh tạo nên tình đoàn kết theo đúng nghĩa của nó.

Dàn ý chi tiết số 2

I. Mở bài

 • đoàn kết là sức mạnh, ý thức đoàn kết là truyền thống quý báu của ông cha ta để lại và được thế hệ sau tiếp nối, sự đoàn kết đã nhiều lần giúp quốc gia vượt qua cảnh hiểm nghèo.

II. Thân bài

1. giảng giải

 • đoàn kết là tập hợp của nhiều lực lượng khác nhau tạo thành một khối vững chãi, từ đó thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ riêng để đi tới thành công. Sự đoàn kết chính là tập thể vững mạnh, khối thống nhất sẽ tạo nên sức mạnh to lớn.
 • ý thức đoàn kết là sự gắn kết, sự liên kết bền chặt giữa những tư nhân trong một tập thể để trải qua hoặc hoàn thành những giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

2. Biểu hiện tình đoàn kết

* Khi có chiến tranh

 • quốc gia và người dân cùng đồng lòng đồng sức đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ vững biên thuỳ cương vực (nêu ra thêm những cuộc đấu tranh của dân tộc từ thời phong kiến và lịch sử hiện đại nhân dân chống Pháp, Mỹ).

* Khi hòa bình

 • Khôi phục quốc gia bị tàn phá sau chiến tranh, cả về mặt kinh tế lẫn xã hội.
 • Chung tay xây dựng quốc gia, kinh tế xã hội, văn hóa phát triển và hội nhập với quốc tế sâu rộng.
 • Khi có thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt người dân trong cả nước ủng hộ, quyên góp sức người sức của khôi phục cuộc sống người dân trong cả nước.
 • Đảng và nhân dân cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết, ngăn chặn những thế lực thù địch chống phá, bảo vệ độc lập chủ quyền biển đảo quê hương.

3. Ý nghĩa, sức mạnh của ý thức đoàn kết

 • đoàn kết không chỉ là tập hợp lực lượng thành một khối thống nhất mà phải thống nhất về tư tưởng, hành động, mục tiêu cụ thể.
 • đoàn kết là những thành viên phải tương trợ, giúp sức lẫn nhau cùng nhau khắc phục những trắc trở, thử thách để đi tới thành công.
 • đoàn kết là sức mạnh to lớn, chất keo gắn kết con người tạo nên sức mạnh vượt trội.
 • ý thức đoàn kết tạo điều kiện cho con người cảm thấy bản thân mình không bị lạc lõng, luôn có động lực để phấn đấu tới những điều tốt đẹp hơn.
 • ý thức đoàn kết giống như một tấm lá chắn lớn giúp con người vững bước vượt qua những trắc trở, thách thức trong cuộc sống.

4. Bài học nhận thức và hành động

– Làm sao có được sự đoàn kết?

 • Mỗi tư nhân nên đặt lợi ích chung hàng đầu, phấn đấu cống hiến hết mình vì tổ chức.
 • Hiểu rõ sức mạnh đoàn kết và nỗ lực phát huy ý thức đó trong tổ chức, tập thể.

– Lên án người không có sự đoàn kết:

 • Phê phán những tư nhân sống ích kỉ, hẹp hòi, chỉ nghĩ cho bản thân mình, tự tách mình khỏi xã hội.
 • Phê phán những kẻ mưu mô chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc với mục đích xấu, trục lợi cho tư nhân.

III. Kết bài

 • đoàn kết là trị giá ý thức quý báu mà tổ tông ta đã để lại cho thế hệ sau, mỗi chúng ta phải biết kế thừa và phát huy ý thức đoàn kết sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, hóc búa và đi tới thành công.

Dàn ý chi tiết số 3

1. Mở Bài

– Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: ý thức đoàn kết trong xã hội con người là một trong những cách để con người tồn tại, đối với dân tộc Việt Nam, đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu, luôn được giữ gìn và phát huy trong mọi hoàn cảnh lịch sử.

2. Thân Bài

– đoàn kết là gì?

 • Là sự phối hợp, chung tay góp sức để tạo thành một khối thống nhất, sự thống nhất bao gồm cả tư tưởng và hành động hướng tới một mục đích chung, mục đích đó phục vụ chính lợi ích của khối đoàn kết

– Biểu hiện của ý thức đoàn kết:

 • Thời chiến
 • Thời bình

– Vai trò và sức mạnh của ý thức đoàn kết:

 • Yếu tố hàng đầu dẫn tới thành công
 • Tạo nên sức mạnh to lớn vượt qua khó khăn, thử thách

– Làm thế nào để có được ý thức đoàn kết? Sự thông cảm, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau là mấu chốt gây dựng ý thức đoàn kết. không những thế, chúng ta phải tích cực lên án, phê phán những thành phần sống ích kỷ, không có ý thức đoàn kết, chỉ quan tâm tới lợi ích riêng mà bỏ qua lợi ích chung.

3. Kết bài

– Rút ra bài học nhận thức về ý thức đoàn kết: Là người học sinh, chúng ta phải nhận thức rõ được vai trò và sức mạnh của ý thức đoàn kết

Nghị luận về ý thức đoàn kết ngắn gọn

Bài văn mẫu 1

Có người nói rằng nếu như tất cả mọi người cùng hướng về một hướng, cùng tiến về phía trước, thì thành công sẽ tự tới. Một khi chúng ta đoàn kết lại sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao. bởi vậy, ý thức đoàn kết là yếu tố rất quan trọng trong mọi công việc và trong cuộc sống. đoàn kết tức là những tư nhân riêng lẻ cùng nhau hợp sức lại, tạo nên một sức mạnh vững chắc khắc phục tốt vấn đề mà tập thể đang muốn thực hiện.

Biết đoàn kết, giúp ta hòa thuận, hợp tác với mọi người, tạo ra sức mạnh vượt qua khó khăn. Cuộc sống luôn đặt ra cho con người nhiều vấn đề, thách thức cần phải vượt qua. Con người không thể một mình mà có thể vượt qua tất cả. bởi vậy, phải biết đoàn kết lại. đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh lớn đưa con người tới thành công. ý thức đoàn kết, tương trợ, trợ giúp lẫn nhau giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh. Người có ý thức đoàn kết và trợ giúp người khác thương được mọi người yêu quý. Chỉ khi đứng giữa tập thể, con người mới có thời thân thể hiện và khẳng định bản thân. Sức mạnh của mỗi tư nhân tạo nên sức mạnh tập thể. Và trái lại, sức mạnh tập thể bảo vệ và phát huy sức mạnh mỗi tư nhân.

ý thức đoàn kết, tương trợ lẫn nhau còn là truyền thống quý báu cần phải giữ gìn. Nhờ biết đoàn kết tương trợ lẫn nhau, dân tộc ta đã vượt qua biết bao gian truân, thử thách, thắng lợi biết bao quân thù hùng mạnh để giữ vững quốc gia, xây dựng cuộc sống yên bình, trù phú và tươi đẹp như thế này. Để tiến bộ và thành công trong học tập và lao động, con người cần phải luôn rèn luyện mình để trở thành người biết đoàn kết, tương trợ. Bởi chỉ khi gắn mình với tập thể, với cộng đồng, con người mới được bảo vệ, chở che và nhận được sự trợ giúp của người khác.

Đồng thời, tập thể và cộng đồng là nơi để con người thể hiện và khẳng định những trị giá của mình. “Nơi nào có đoàn kết, nơi đó có thắng lợi” (Publilius Syrus). Không có ai trong chúng ta mạnh bằng tất cả chúng ta hợp sức lại. Bởi vậy, để thành công trong cuộc sống, chúng ta phải rèn luyện và thực hành ý thức đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.

Bài văn mẫu 2

Từ thuở sơ khai, bởi con người biết tập hợp lại thành một tập hợp lớn, biết gắn kết sức mạnh của những cá thể bằng những nguyên tắc chặt chẽ đã làm nên sức mạnh to lớn nhất trên mặt đất và từng bước chinh phục toàn cầu tự nhiên.

Từ bài học đó, nếu như bạn muốn có sức mạnh, muốn có thành công, nhất định bạn phải biết đoàn kết. nếu như bạn muốn đi được nhanh, bạn hãy đi một mình. nếu như bạn muốn đi được xa, bạn hãy đồng hành nhau. Một người không thể tạo ra cả toàn cầu. Nhưng nhiều người và rất nhiều người thì điều đó hoàn toàn khả thi.

Câu chuyện bó đũa là một trong những bài học sâu sắc nhất về sức mạnh của ý thức đoàn kết trong kho tàng trí tuệ của con người. Chuyện kể rằng có một người cha ở cùng ba người con trai. Cả ba người con đều rất siêng năng làm lụng. Thế nhưng, hằng ngày, họ lại thường hay cãi cọ nhau chỉ vì những việc nhỏ nhặt. Việc ấy khiến người cha rất buồn lòng. Dù ông khuyên giải nhiều lần nhưng những con ông chẳng nghe. Người cha nghĩ cứ thế này mãi sao được, phải lấy thực tế để dạy chúng vậy.

Một hôm, người cha gọi ba người con lại và lấy ra một bó đũa đặt trên bàn. Người cha lấy một sợi dây chỉ đỏ buộc chặt những chiếc đũa vào với nhau rồi nói:

– Trong ba con, ai có thể bẻ gãy bó đũa này, người đó sẽ được cha để lại mọi thứ.

Dù bất thần và ngạc nhiên trước hành động của người cha nhưng ba người con trai cũng ngoan ngoãn làm theo. Dù đã gắng hết sức nhưng chẳng ai bẻ nỗi bó đũa đó.

Lúc này, người cha bèn tháo sợi dây ra, đưa cho mỗi con một chiếc đũa rồi nói:

– Bây giờ, những con thử đi, xem có bẻ được không?

Ông vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng: Rắc, rắc… Cả ba người con đều bẻ gãy chiếc đũa trong nháy mắt. Người cha trầm ngâm giảng giải:

– những con cũng giống như ba chiếc đũa này. Khi bó nó lại, nó rất vững chắc. Khi tháo nó ra, nó rất yếu mềm. nếu như những con biết đoàn kết lại thì chẳng bao giờ bị thất bại. Song, nếu như những con cứ suốt ngày chỉ biết cãi cọ, làm mất tình nghĩa anh em thì sẽ dễ bị bẻ gãy như những chiếc đũa kia. Sợi chỉ đỏ buộc những chiếc đũa lại với nhau chính là tình yêu thương mà những con có thể dành cho nhau. Hãy nhớ lời cha, khi cha không còn nữa, nhất định những con phải biết yêu thương, đoàn kết với nhau. Không ai có thể chia rẽ những con trừ khi những con muốn làm điều đó. đoàn kết sẽ làm nên sức mạnh vô địch.

Cả ba người con trai đều đã hiểu lời người cha dạy. Từ đó trở đi, họ biết sống hòa thuận nhau, đồng tâm hợp lực, làm gì cũng có nhau. Vì vậy mà cuộc sống của họ ngày càng khấm khá, tươi đẹp hơn.

nếu như tất cả mọi người cùng nhau tiến về phía trước, thì thành công sẽ tự nó sẽ tìm tới. Những cây liễu yếu ớt kiên trì lớn lên từng ngày cho tới một hôm tán lá của nó kết thành một bức tường chống lại cơn gió. Một cành củi khô sẽ bị cuốn trôi trong dòng nước nhưng nhiều cành củi khô kết lại với nhau tới một lúc nào đó nó sẽ làm thành bức tường ngăn dòng nước lại. Khi đứng riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Khi đứng cùng nhau, chúng ta là đại dương. Không ai trong chúng ta mạnh bằng tất cả chúng ta. Nhiều người chúng ta có thể làm được rất nhiều hơn là một số chúng ta, nhưng không ai trong chúng ta có thể làm được rất nhiều như tất cả chúng ta.

bởi vậy, không có gì đáng sửng sốt khi bạn nhìn thấy cảnh hàng triệu con kiến nhỏ có thể xẻ thịt một con voi. Dòng nước yếu mềm có thể làm nên cơn cơn lũ kinh khủng. Những hạt cát bé nhỏ có thể ngăn cách biển cả. Một cơn mưa có thể giải cứu cánh đồng đang kì khô hạn.

Sức mạnh của đoàn kết được kết hành từ tình yêu thương, niềm tin tưởng và lợi ích của tập thể và tư nhân. Không ai đoàn kết mà không có một mục đích nào. Muốn làm nên điều vĩ đại, chắc chắn, bạn cần có một tập thể vĩ đại.

Bài văn mẫu 3

Từ xưa tới nay, con người Việt Nam luôn có ý thức đoàn kết trong mọi công việc. Đây là một phẩm chất tốt đẹp của dân tộc ta. Phẩm chất này đã được ông cha ta đúc kết thành câu ca dao vô cùng thân thuộc:

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Từ đó dạy bảo con cháu về phẩm chất tốt đẹp này. quả tình vậy, “một cây” thì không thể làm nên núi non nhưng “ba cây” – tượng trưng cho nhiều cây thì có thể hình thành nên không chỉ là ngọn núi thấp mà còn là núi cao. Từ “một cây” tới “ba cây” số lượng đã thay đổi nên chất lượng cũng thay đổi “ba cây chụm lại” thể hiện ý thức đoàn kết cùng chung sức cùng làm việc. Chính sự thay đổi ấy đã mượn chuyện về cây cối để nhắc nhở chúng ta phải biết đồng sức, đồng lòng, noi theo ý thức đoàn kết quý báu của dân tộc đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử.

ý thức đoàn kết của dân tộc ta đã được chứng minh bằng sự phát triển của nó qua quá trình dựng và giữ nước của ông cha ta. Từ những đời vua Hùng Vương nhân dân ta đã biết đứng dậy cùng nhau đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Từ thời Bà Trưng, Bà Triệu… cho tới Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Huệ… – những vị anh hùng kiên cường quật cường này có được thắng lợi không chỉ nhờ vào chiến lược hay mà thắng lợi của họ có được còn nhờ vào sự ủng hộ, ý thức đoàn kết quyết tâm chống giặc của nhân dân ta. Đó cũng chính là động lực giúp nhân dân ta vượt qua mọi rào cản ngoại xâm và ngày càng khẳng định rõ hơn về quyền lãnh thổ của quốc gia bằng sự chung sức, chung lòng. ý thức ấy ngày càng được tăng khi nước ta trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Bằng những vũ khí thô sơ nhưng một nước nhỏ bé lại có thể thắng lợi hai đế quốc hùng mạnh với những trang bị vũ khí hiện đại tất cả đều nhờ vào ý thức đoàn kết của nhân dân ta.

Những thắng lợi trong lịch sử đã một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của câu ca dao: ”Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” của ông cha ta. Dù việc khó tới mấy thì khi có ý thức đoàn kết ta cũng dễ dàng thực hiện được. ý thức đoàn kết là rất cần có và trong một tập thể thì vai trò của ý thức đoàn kết càng trở nên quan trọng hơn nữa vì nếu như mọi người cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết thì mối quan hệ giữa mọi người càng trở nên tốt đẹp hơn. Thể hiện ý thức đoàn kết còn là biểu hiện của người có văn hóa, tri thức. Vậy mà trong tập thể vẫn còn có “Trống đánh xuôi kèn thổi ngược”.

Họ luôn tìm cách chia bè phái gây mất đoàn kết, từ đó hình thành nên những tranh chấp, hiềm khích không đáng có. Thái độ và hành động đó cần được phê phán. đoàn kết là một đức tính cần thiết trong việc xây dựng và hình thành tính cách con người. Bản thân em để xây dựng ý thức đoàn kết em sẽ cùng những bạn trong lớp, trường thắt chặt tình đoàn kết để tạo ra mối quan hệ tốt đẹp. Em sẽ vận động những bạn trong một lớp cùng chơi với nhau chứ không chia ra chơi theo nhóm để rồi người này nói không tốt về người kia gây ra hiểu lầm.

Không chỉ thế, em còn tạo mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè toàn cầu về con người Việt Nam thân thiện nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết. ý thức đoàn kết luôn là một truyền thống quý báu của dân tộc được mọi người coi trọng và đề cao. Ngày nay, ý thức đoàn kết cũng là một yếu tố quan trọng quyết định thành công của mỗi người. Thực hiện tốt ý thức đoàn kết là ta còn làm tốt điều thứ ba trong năm điều chưng Hồ dạy.

Bài văn mẫu 4

Có người nói rằng nếu như tất cả mọi người cùng hướng về một hướng, cùng tiến về phía trước, thì thành công sẽ tự nó tới. Một khi chúng ta đoàn kết lại sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao. bởi vậy, ý thức đoàn kết là yếu tốt rất quan trọng trong mọi công việc và trong cuộc sống.

đoàn kết tức là những tư nhân riêng lẻ cùng nhau hợp sức lại, tạo nên một sức mạnh vững chắc khắc phục tốt vấn đề mà tập thể đang muốn thực hiện. Biết đoàn kết, giúp ta hòa thuận, hợp tác với mọi người, tạo ra sức mạnh vượt qua khó khăn. Thiếu ý thức đoàn kết, một tập thể lớn tới cỡ nào cũng sẽ trở nên yếu đuối.

Có ý thức đoàn kết trong mọi việc thì nhất định sẽ dẫn tới thành công. Trước hết, ý thức đoàn kết thể hiện phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi chúng ta. Đó chính là yếu tố hàng đầu dẫn tới thành công trong mọi công việc. Ví như ta đang cần khắc phục một bài toán, nhưng ta không thể khắc phục được nó vì nó quá khó cho nên nếu như họp nhóm lại thì mỗi người thêm một suy nghĩ thì chắc chắn đáp án sẽ được khắc phục nhanh gọn thôi. Đó là thể hiện của sự đoàn kết trong học tập.

Trong lịch sử xa xưa, nếu như nhân dân ta không trên dưới một lòng, không đoàn kết, nắm tay lại với nhau thì không thể nào đánh đuổi được giặc ngoại xâm hung tàn, ác bá. Điều này đã được chứng minh qua quá trình dựng và giữ nước của ông cha ta. Từ những đời vua Hùng Vương nhân dân ta đã biết đứng dậy cùng nhau đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Từ thời Bà Trưng, Bà Triệu… cho tới Trần Nhân Tông, Nguyễn Huệ những vị anh hùng kiên cường quật cường này có được thắng lợi không chỉ nhờ vào chiến lược hay mà còn nhờ vào sự ủng hộ ý thức đoàn kết quyết tâm chống giặc của nhân dân ta. Đó cũng chính là động lực giúp nhân dân ta vượt qua mọi rào cản ngoại xâm và ngày càng khẳng định rõ hơn về quyền lãnh thổ của quốc gia bằng sự chung sức, chung lòng.

ý thức ấy ngày càng được tăng khi nước ta trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ. Bằng những vũ khí thô sơ, nước Việt Nam nhỏ bé lại có thể thắng lợi hai đế quốc hùng mạnh với những trang bị vũ khí hiện đại, tất cả đều nhờ vào ý thức đoàn kết của nhân dân ta. Những thắng lợi trong lịch sử đã một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của câu ca dao: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” của ông cha ta. Dù việc khó tới mấy thì khi có ý thức đoàn kết ta cũng dễ dàng thực hiện được.

Trong kho tang ca dao, tục ngữ ông bà ta cũng có những câu thể hiện nội dung của sự đoàn kết như “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”, “Chung lung đấu cật”, “Nhiều tay vỗ nên kêu”, “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, “Góp gió thành bão”,…Thế nhưng trong cuộc sống vẫn còn đâu đó những con người đoàn kết lại làm việc xấu, gây thương hại tới người khác.

Trong trường học, nhiều học sinh tự chia nhau thành những nhóm riêng rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ trong lớp khiến cho tình cảm bạn bè bị sứt mẻ. Có học sinh chỉ vì lợi ích của tư nhân bàn ra tán vào gây tác động nặng nề tới ý thức đoàn kết của cả lớp. Những trường hợp tương tự thật đáng bị phê phán.ý thức đoàn kết là một trong những đức tính tốt và quý báu mà ta cần giữ gìn và phát huy, nhân rộng tới mọi người xung quanh. Bản thân em cũng sẽ luôn gắn kết, hòa hợp với mọi người xung quanh tạo nên tính đoàn kết theo đúng nghĩa vốn có của nó.

chưng Hồ từng khuyên đoàn kết tạo nên sức mạnh làm nên mọi thắng lợi. Bởi vậy, muốn thành công trong bất cứ việc gì, chúng ta phải đoàn kết lại. ý thức đoàn kết phải được xây dựng thường xuyên và liên tục để giữ vững sức mạnh của tập thể và cộng đồng.

Bài văn mẫu 5

Trong cuộc sống của chúng ta, ý thức đoàn kết là một trong những đức tính tốt mà chúng ta cần phải trang bị cho mình. Nó tạo điều kiện cho chúng ta vượt qua bao phong ba bão táp của thế cuộc. thỉnh thoảng trong công việc để thành công chúng ta không thể dựa vào sức mạnh của tư nhân mà phải cần tới sức mạnh của tập thể, của sự đoàn kết. Vậy đoàn kết có trị giá thế nào trong xã hội của chúng ta ?

trước hết, cần hiểu được khái niệm đoàn kết. Đó tức là những tư nhân riêng lẻ cùng nhau hợp sức lại, tạo nên một sức mạnh vững chắc khắc phục tốt vấn đề mà tập thể đang muốn thực hiện. vì sao chúng ta phải có ý thức đoàn kết trong mọi việc thì sẽ dễ dẫn tới thành công? Trước hết, ý thức đoàn kết thể hiện phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi chúng ta. Đó chính là yếu tố hàng đầu dẫn tới thành công trong mọi công việc. Ví như khi ta đang cần khắc phục một bài toán, nhưng ta không thể khắc phục được nó vì nó quá khó cho nên nếu như họp nhóm lại thì mỗi người thêm một suy nghĩ thì chắc chắn đáp án sẽ được khắc phục nhanh gọn thôi. Đó là thể hiện của sự đoàn kết trong học tập. Trong lịch sử xa xưa, nếu như nhân dân ta không trên dưới một lòng, không đoàn kết, nắm tay lại với nhau thì không thể nào đánh đuổi được giặc ngoại xâm hung tàn, ác bá. Trong kho tàng ca dao, tục ngữ ông bà ta cũng có những câu thể hiện nội dung của sự đoàn kết như “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”, “Chung lưng đấu cật”, “Nhiều tay vỗ nên kêu”, “Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, “Góp gió thành bão”,…

Thế nhưng trong cuộc sống vẫn còn đâu đó những con người đoàn kết lại để làm việc xấu, gây phương hại tới những người khác. Trong trường học, nhiều học sinh tự chia nhau thành những nhóm riêng rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ trong lớp khiến cho tình cảm bạn bè bị sứt mẻ. Có học sinh chỉ vì lợi ích của tư nhân bàn ra tán vào gây tác động nặng nề tới ý thức đoàn kết của cả lớp. Những trường hợp tương tự thật đáng bị phê phán.

ý thức đoàn kết là một trong những đức tính tốt và quý báu mà ta cần giữ gìn và phát huy, nhân rộng tới mọi người xung quanh. Bản thân em cũng sẽ luôn gắn kết, hoà hợp với mọi người xung quanh tạo nên tính đoàn kết theo đúng nghĩa vốn có của nó.

Bài văn mẫu 6

Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước chống giặc ngoại xâm, truyền thống đó là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam từ xưa tới nay như chưng Hồ ta đã từng nói “đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công”, đây là phương pháp đánh giặc có hiệu quả của dân tộc ta.

đoàn kết đó là sự gắn bó mật thiết với nhau, cùng chung tay góp sức để làm những việc lớn, chủ toạ Hồ Chí Minh – người đã chiêm nghiệm nhiều điều từ cuộc sống, do Người đã đi hầu hết những nước trên toàn cầu nên Người hiểu được vì sao nhân dân ta cần đoàn kết để chống giặc ngoại xâm.

Việt Nam là một nước có truyền thống đoàn kết từ lâu đời, truyền thống đó đã ăn sâu vào trong dòng máu của con người Việt Nam, đoàn kết sẽ tạo cho con người những sức mạnh, nhưng động lực để con người vượt lên trên những trắc trở, những đe dọa để vươn lên trong cuộc sống. Nhiều hành động và những tấm gương sáng, chính là liều thuốc quý cho con người Việt Nam học tập và noi theo, truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng tà là đùm bọc tương trợ và trợ giúp lẫn nhau trong cuộc sống.

Lá lành đùm lá rách, Một cây làm chẳng nên non, hai cây chụm lại nên hòn núi cao, truyền thống vẻ vang của dân tộc ta đó là đoàn kết từ đường làng ngõ xóm, đoàn kết trong cộng đồng xã hội, tới những phạm vi lớn hơn là quốc gia. chủ toạ Hồ Chí Minh luôn kêu gọi sự đoàn kết trong nhân dân, người dân Việt Nam cần đoàn kết đấu tranh để tạo lên sức mạnh chống chọi với quân thù. Một dân tộc to lớn là một dân tộc biết đoàn kết toàn dân, nhân dân đồng lòng.

Truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam đó là đã biết đoàn kết trong cộng đồng, dân ta tuy yếu về lực lượng nhưng có sự cấu kết chặt chẽ trong đoàn kết nội bộ, có sự đoàn kết đã làm tăng sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam lên tới hàng nghìn lần, truyền thống đó đi sâu vào trong từng gia đình, từng xã hội, từng tư nhân, người dân ý thức được sự quan trọng đó, từ đó đã tạo nên bao nhiêu thành tựu bởi những cuộc chiến công khốc liệt của cả dân tộc.

So sánh tương quan lực lượng dân tộc ta luôn yếu về lực lượng nhưng so sánh về chiến lược thì quân đội ta rất vững mạnh, chủ toạ Hồ Chí Minh người lãnh tụ sáng suốt của dân tộc Việt Nam, đã biết dựa vào dân để đấu tranh với quân thù xâm lược, một vị lãnh tụ giỏi là vị lãnh tụ biết dựa vào dân, coi dân làm gốc, đoàn kết những tư nhân với tư nhân, giữa tập thể với tập thể đã tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn của cả dân tộc ta.

Đi đâu chúng ta cũng đều bắt gặp những nghĩa cử cao đẹp của sự đoàn kết, của những cộng đồng dân tộc. “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công thành công đại thành công” đã là kim chỉ nam cho mọi người học tập và noi theo, một sức mạnh của cả dân tộc sẽ thắng lợi được những quân thù đầu xỏ.

Tự hào về dân tộc Việt Nam, chúng ta đã gặp rất nhiều những vị lãnh tụ thiên tài như chưng Võ Nguyên Giáp hay chủ toạ Hồ Chí Minh – những người đã biết dựa vào dân, những người đã nêu cao ý thức lấy dân làm gốc.

Lời dạy của chưng Hồ đúng ở mọi hoàn cảnh trong xã hội. Trong xã hội xưa và nay, đều là những bài học xương máu, những bài học đã thấm đẫm những chiêm nghiệm và những trải nghiệm thực tế, từ đó đã tạo ra cho mọi người niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng, về khối đại đoàn kết toàn dân.

Bài văn mẫu 7

Muốn đi nhanh, hãy đi một mình; muốn đi xa hãy đồng hành nhau. Chính ý thức đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau giúp con người làm nên mọi thành công. ý thức đoàn kết là sự gắn kết, sự liên kết bền chặt giữa những tư nhân trong một tập thể để trải qua hoặc hoàn thành những giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

đoàn kết là sức mạnh to lớn, chất keo gắn kết con người tạo nên sức mạnh vượt trội. Thực tế đã chứng minh nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có thắng lợi. ý thức đoàn kết tạo điều kiện cho con người cảm thấy bản thân mình không bị lạc lõng, luôn có động lực để phấn đấu tới những điều tốt đẹp hơn. ý thức đoàn kết giống như một tấm lá chắn lớn giúp con người vững bước vượt qua những trắc trở, thách thức trong cuộc sống. Lịch sử đấu tranh và xây dựng của dân tộc ta là biểu hiện sinh động cho sức mạnh ý thức đoàn kết.

Khi quốc gia có chiến tranh, toàn dân cùng đồng lòng đồng sức đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ vững biên thuỳ cương vực. Khi quốc gia hòa bình, toàn dân lại chung tay xây dựng quốc gia, kinh tế xã hội, văn hóa phát triển và hội nhập với quốc tế sâu rộng. Khi có thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt người dân trong cả nước ủng hộ, quyên góp sức người sức của khôi phục cuộc sống người dân trong cả nước. Để xây dựng và phát huy sức mạnh ý thức đoàn kết, mỗi tư nhân nên đặt lợi ích chung hàng đầu, phấn đấu cống hiến hết mình vì tổ chức. Mỗi tư nhân cũng cần hiểu rõ sức mạnh đoàn kết và nỗ lực phát huy ý thức đó trong tổ chức, tập thể. Kiên quyết phê phán, lên án người không có sự đoàn kết, những tư nhân sống ích kỷ, hẹp hòi, chỉ nghĩ cho bản thân mình, tự tách mình khỏi xã hội. Phê phán những kẻ mưu mô chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc với mục đích xấu, trục lợi cho tư nhân.

đoàn kết là trị giá ý thức quý báu mà tổ tông ta đã để lại cho thế hệ sau, mỗi chúng ta phải biết kế thừa và phát huy ý thức đoàn kết sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, hóc búa và đi tới thành công.

Bài văn mẫu 8

Nhân dân ta từ xưa tới nay luôn đồng lòng cùng nhau bảo vệ và phát triển quốc gia, trên dưới như một. Những đức tính quý báu cũng như phẩm chất tốt đẹp đó vẫn còn được lưu giữ tới ngày ngày hôm nay và được thế hệ bây giờ bảo vệ, phát huy tích cực. Một trong những ý thức đáng quý của nhân dân ta phải kể tới chính là ý thức đoàn kết.

Vậy thế nào là ý thức đoàn kết? đoàn kết là sự gắn bó mật thiết với nhau, cùng chung tay làm một việc vì một lợi ích nào đó khiến cho kết quả sau khi đoàn kết thường tốt hơn và thành công hơn. không những thế, ý thức đoàn kết còn là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và trợ giúp người khác khi người ta gặp trắc trở; cùng nhau hướng tới mục tiêu tốt đẹp để phát triển cộng đồng, dân tộc và quốc gia.

Truyền thống vẻ vang đó của dân tộc đã luôn được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Chính truyền thống quý báu ấy đã khiến hàng triệu con người Việt Nam nhỏ bé vùng lên thoát khỏi vòng nô lệ, khiến anh em từ miền xuôi tới miền ngược cùng nhau đứng lên cầm vũ khí đánh giặc. ý thức đoàn kết còn được thể hiện ở việc chúng ta cùng nhau chung tay trợ giúp những mảnh đời khó khăn, mỗi người một sự chia sẻ nhỏ tạo nên một thông điệp lớn. Phải chăng, sự đoàn kết vẫn luôn hiện diện trong những hành động nhỏ nhặt mà thấm đẫm tình người ấy.

Tuy nhiên ngoài toàn cầu kia đầy rẫy những con người “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” chỉ biết cho bản thân mình, không chịu đoàn kết. Đó là những con người ích kỉ, hẹp hòi. Họ chỉ biết nhận mà không biết cho, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình trước hết mà không quan tâm xem người khác đã nghĩ gì. Họ cũng là những con người hủ lậu, cổ hủ, không biết tiếp thu ý kiến của người khác. những người như thế sẽ chẳng bao giờ khấm khá lên được cả. Vì vậy cần lắm những ý thức đoàn kết để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

ý thức đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Ngày nay, ý thức đoàn kết cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định thành công của mọi người. Bản thân em sẽ xây dựng ý thức đoàn kết trong nhà trường và xã hội, thực hiện nghiêm túc điều thứ ba trong năm điều chưng Hồ dạy để xã hội này trở nên tốt hơn.

Bài văn mẫu 9

Không có sức mạnh nào mạnh bằng ý thức đoàn kết. Mỗi tư nhân nhỏ bé nhưng khi biết đoàn kết thì sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách và làm được điều tưởng dường như không thể làm được. đoàn kết không chỉ là tập hợp lực lượng thành một khối thống nhất mà phải thống nhất về tư tưởng, hành động, mục tiêu cụ thể.

đoàn kết là những thành viên phải tương trợ, giúp sức lẫn nhau cùng nhau khắc phục những trắc trở, thử thách để đi tới thành công. đoàn kết là sức mạnh to lớn, chất keo gắn kết con người tạo nên sức mạnh vượt trội. ý thức đoàn kết tạo điều kiện cho con người cảm thấy bản thân mình không bị lạc lõng, luôn có động lực để phấn đấu tới những điều tốt đẹp hơn. ý thức đoàn kết giống như một tấm lá chắn lớn giúp con người vững bước vượt qua những trắc trở, thách thức trong cuộc sống. Để xây dựng ý thức đoàn kết, mỗi tư nhân nên đặt lợi ích chung hàng đầu, phấn đấu cống hiến hết mình vì tổ chức. Hiểu rõ sức mạnh đoàn kết và nỗ lực phát huy ý thức đó trong tổ chức, tập thể. Trong cuộc sống vẫn còn có rất nhiều người không biết đoàn kết. Họ sống ích kỉ, hẹp hòi, chỉ nghĩ cho bản thân mình, tự tách mình khỏi xã hội. Có những kẻ mưu mô chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc với mục đích xấu, trục lợi cho tư nhân. những người như thế thật đáng bị lên án.

đoàn kết là trị giá ý thức quý báu mà tổ tông ta đã để lại cho thế hệ sau, mỗi chúng ta phải biết kế thừa và phát huy ý thức đoàn kết sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, hóc búa và đi tới thành công.

Bài văn mẫu 10

Mỗi con người chúng ta được sống trong nền hòa bình, yên ấm như ngày nay là một điều vô cùng may mắn phải cảm ơn sự hi sinh của thế hệ đi trước. Chính vì vậy, chúng ta phải hàm ân họ và sống với nhau bằng ý thức đoàn kết.

ý thức đoàn kết là việc con người trong một tổ chức, một tập thể cùng hướng tới một mục tiêu, một lí tưởng và nỗ lực hết sức để thực hiện mục tiêu chung ấy. không những thế, ý thức đoàn kết còn là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và trợ giúp người khác khi người ta gặp trắc trở. Người sống có ý thức đoàn kết là những người sẵn sàng bỏ bớt cái tôi, sống chan hòa, yêu thương với mọi người, sẵn sàng làm việc, hành động vì mục tiêu chung của tập thể mà không màng tới lợi ích tư nhân, sẵn sàng tham gia vào những công việc tập thể, không ngại ngùng trước những việc khó khăn, luôn nhiệt tình, làm việc bằng cả trái tim.

không những thế, người sống có ý thức đoàn kết cũng là người có trái tim yêu thương, sẵn sàng chia sẻ, trợ giúp người khác. ý thức đoàn kết có ý nghĩa to lớn đối với con người: Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, xấu số, trợ giúp nhau làm cuộc sống của con người ngày càng tốt lên, xã hội phát triển hơn. Một con người có tâm thiện, luôn trợ giúp người khác khi gặp trắc trở sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và sẵn sàng trợ giúp lại khi mình rơi vào hoàn cảnh tương tự.

nếu như xã hội ai cũng có ý thức đoàn kết, nhiệt huyết, sống yêu thương thì xã hội ấy sẽ được lan tỏa nhiều điều tốt đẹp, tạo thành một khối sức mạnh không thể tách rời. Từ những ý nghĩa to lớn của ý thức đoàn kết, mỗi chúng ta hãy sống và đoàn kết với nhau để quốc gia này ngày càng giàu đẹp, vững mạnh hơn.

Bài văn mẫu 11

Để khuyên nhủ con cháu sống với nhau bằng ý thức đoàn kết, ông cha ta đã sáng tác câu tục ngữ:

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Từ bao đời nay, câu nói này vẫn luôn đúng đắn và có vai trò, tác động to lớn đối với nhiều thế hệ con người. đoàn kết là việc con người trong một tổ chức, một tập thể cùng hướng tới một mục tiêu, một lí tưởng và nỗ lực hết sức để thực hiện mục tiêu chung ấy.

không những thế, ý thức đoàn kết còn là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và trợ giúp người khác khi người ta gặp trắc trở. đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp này ngày một rộng rãi hơn. quốc gia ta đã phải trải qua hàng nghìn năm đô hộ bởi giặc ngoại xâm, tuy nhiên ở bất cứ thời khắc nào, ông cha ta cũng một lòng một dạ đoàn kết, tạo nên khối sức mạnh to lớn đánh tan nhiều thế lực quân thù hùng hậu để giành lại độc lập tự do cho nước nhà. nếu như không có ý thức đoàn kết, chúng ta sẽ không có được sức mạnh, không có được sức mạnh, chúng ta sẽ không có được thắng lợi.

Chính vì vậy, chúng ta có thể khẳng định: “đoàn kết là sức mạnh”. đoàn kết còn giúp con người ta sống tốt hơn, tương trợ lẫn nhau, trợ giúp nhau vượt qua khó khăn thử thách để không ai bị bỏ lại phía sau. Từ những ý nghĩa to lớn của đoàn kết, chúng ta sẽ rút ra được rất nhiều bài học sâu sắc cho bản thân.

Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn có rất nhiều người sống lạnh lùng, tự cô lập mình, tách mình khỏi khối sức mạnh chung để sống riêng lẻ,… những người này cần xem xét lại thái độ sống của bản thân cũng như nỗ lực hòa nhập với mọi người để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Tương lai rồi sẽ trôi thành quá khứ, những gì qua đi sẽ không lấy lại được, chúng ta hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, đoàn kết với nhau để thấy cuộc sống nhiều điều thú vị hơn.

Bài văn mẫu 12

Yếu tố quan trọng nhất để làm nên một xã hội vững mạnh, tốt đẹp là gì? Đó chính là ý thức đoàn kết, có thể thấy đoàn kết có vai trò và vị trí vô cùng quan trọng đối với mỗi người nói riêng và cả xã hội nói chung. ý thức đoàn kết là việc con người trong một tổ chức, một tập thể cùng hướng tới một mục tiêu, một lí tưởng và nỗ lực hết sức để thực hiện mục tiêu chung ấy.

không những thế, ý thức đoàn kết còn là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và trợ giúp người khác khi người ta gặp trắc trở. Dù bất cứ trong thời kì, hoàn cảnh nào thì ý thức đoàn kết cũng đều đóng vai trò to lớn, tác động trực tiếp tới đời sống con người. Trong lớp học chúng ta không đoàn kết thì ý thức học tập, thi đua sẽ không được nêu cao. Trong tập thể, công việc nếu như con người không tương trợ nhau thì hiệu quả không tốt. Còn là một công dân của nước nhà chúng ta không đồng lòng cùng nhau chống chọi thì sao có được nền độc lập, tự do.

đoàn kết chính là yếu tố cốt lõi để đưa con người đi lên, đưa một tập thể trở nên vững mạnh. Là một người học sinh, trước hết chúng ta sống cần có tình yêu thương đối với mọi người, cùng nhau đoàn kết, bỏ qua cái tôi tư nhân để hướng tới cái ta chung lớn lao hơn. Sống và làm theo lẽ phải, luôn sẵn sàng vì một tập thể; chỉ có như thế bản thân chúng ta mới có thể tốt lên và nước nhà mới phát triển theo chiều hướng tích cực, văn minh.

Mỗi người chỉ sống một lần, hãy noi gương thế hệ cha can đảm cảm với ý thức đoàn kết hừng hực đi trước để có thể tạo nên được những trị giá to lớn, ý nghĩa cho thế cuộc.

Bài văn mẫu 13

Từ xưa tới nay, nhân dân ta luôn đồng lòng cùng nhau bảo vệ và phát triển quốc gia, trên dưới như một. Sự đoàn kết từ lâu đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. đoàn kết chính là sự gắn bó mật thiết với nhau, cùng chung tay làm một việc vì một lợi ích nào đó.

đoàn kết cũng là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và trợ giúp người khác khi người ta gặp trắc trở; cùng nhau hướng tới mục tiêu tốt đẹp để phát triển cộng đồng, dân tộc và quốc gia. Truyền thống vẻ vang đó của dân tộc đã luôn được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

đoàn kết sẽ tạo điều kiện cho mỗi tư nhân phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình, tạo nên một sức mạnh tổng hợp không ai địch nổi. Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn có những con người chỉ biết cho bản thân mình, không chịu đoàn kết. Đó là những con người ích kỉ, hẹp hòi. Họ chỉ biết nhận mà không biết cho, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình trước hết mà không quan tâm xem người khác đã nghĩ gì. Họ cũng là những con người hủ lậu, cổ hủ, không biết tiếp thu ý kiến của người khác. những người như thế sẽ chẳng bao giờ khấm khá lên được cả. ý thức đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Ngày nay, ý thức đoàn kết cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định thành công của mọi người. Mỗi chúng ta dù chỉ một hành động nhỏ nhưng hãy luôn đoàn kết với mọi người xung quanh để khiến cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Nghị luận xã hội về ý thức đoàn kết đầy đủ

Bài văn mẫu 1

Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có thắng lợi. ý thức đoàn kết tạo sức mạnh phi thường mà trong điều kiện thông thường không thể có. Khi có sự chung sức và hợp tác, ta có thể đạt được những điều tuyệt vời. Không biết đoàn kết nhất định sẽ thất bại, thậm chí là bị hủy diệt. Trong lịch sử, có những dân tộc nhỏ bé vì biết phát huy sức mạnh của ý thức đoàn kết mà làm được những điều vĩ đại. trái lại, có những dân tộc hùng mạnh vì không biết đoàn kết mà sớm bị diệt vong.

đoàn kết là tập hợp mọi sức mạnh, trí tuệ con người lại thành một khối mạnh mẽ, vượt qua khó khăn để dẫn tới thành công. ý thức đoàn kết giúp chúng ta biến những cái không thể thành có, chỉ cần tới sự hợp tác của tất cả mọi người. Mục đích là nhằm đem lại lợi ích vì sự phát triển của tập thể. ý thức đoàn kết thể hiện qua sự tương trợ, trợ giúp lẫn nhau bằng những hành động cụ thể. Nhất là những khi gặp hoán vị nạn, khó khăn, cùng chung tay trợ giúp người khác.

Sức mạnh ý thức đoàn kết đã được thể hiện rõ ràng trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã đi qua hàng trăm năm lịch sử với biết bao nhiêu cuộc xâm lược của những nước đế quốc và láng giềng. Người dân Việt Nam vốn hiền lành và thân thiện, yêu chuộng hòa bình và không bao giờ thích xung đột. Khi cuộc sống yên bình, họ vui thú với ruộng vườn, chăm lo hạnh phúc. Khi có giặc ngoại xâm, họ biết đoàn kết với nhau tạo ra một tập thể vững chắc để đánh tan mưu đồ của bọn xâm lược.

Thái độ hiền hòa và nhân nhượng của dân tộc ta có thể khiến cho quân thù chủ quan và khinh thường, sẵn sàng khởi binh xâm chiếm bất cứ lúc nào. Lúc ban đầu, chúng có thể đạt được mục đích nhanh chóng vì nhân dân ta chưa có sự chuẩn bị tận tường. Nhưng, sau đó, chúng thường bị hạ gục bởi nhân dân đã liên kết lại. Toàn thể dân tộc đồng lòng, quyết chí, sẵn sàng hi sinh tất cả để đánh giặc cứu nước. ý thức ấy khiến quân thù vô cùng sửng sốt vì trong một thời gian ngắn mà dân tộc ta đã có thể tìm tiếng nói chung, ý chí chung, hình thành một mặt trận đánh giặc với ý thức đoàn kết chặt chẽ, tạo nên một sức mạnh phi thường. Khi kẻ xâm lược đã bị đánh tan, họ lại trở về với cuộc sống hiền hòa, bình dị vốn có. Sức mạnh đoàn kết lại trở về với thái tiềm tàng trong nhân dân.

Đúng như câu nói “đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công”, ý thức đoàn kết mãnh liệt của nhân dân đã đem lại thắng lợi cho quốc gia, góp phần tạo nên một dân tộc no đủ, bình yên mà chúng ta được sống như ngày hôm nay.

Trong bối cảnh ngày nay, ý thức đoàn kết vẫn được thể hiện rõ ràng. Những lần nhân dân cả nước đồng lòng chống lại mọi mưu mô phá hoại của những thế lực thù địch. Nhân dân đồng lòng nhất quyết không tiếp tay cho mọi hành động đi trái lại với chủ trương của Đảng và nhà nước. quyết chí bảo vệ biên thuỳ, biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa trước mưu mô xâm chiếm của quân thù. Dù cuộc chiến này còn kéo dài nhưng ý thức đoàn kết của nhân dân ta cũng khiến quân thù phải dè chừng.

Khi nhân dân miền trung, miền Bắc hứng chịu thiên tai, bão lũ, nhân dân cả nước lại đồng lòng tương trợ, trợ giúp nhau, san sẻ những gánh nặng mà những người gặp nạn phải chịu đựng, giúp đồng bào vượt qua khó khăn, hoán vị nạn. Rất nhiều quỹ quyên góp ra đời, hàng nghìn phi cơ cứu hộ đã tới trợ giúp, những chuyến hàng cứu trợ ngày đêm lên đường, hàng triệu tấm lòng được gửi đi, những lời động viên, ai nấy đều hướng về nhân dân ruột thịt đang trong cơn hoán vị nạn.

chủ toạ Hồ Chí Minh đã từng nói: “đoàn kết là sức mạnh vô địch”. Người cũng nhấn mạnh rằng: “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”. Một khi đoàn kết lại với nhau, chúng ta có thể phát huy được tài năng riêng của từng thành viên liên kết thành một sức mạnh lớn hơn. Bởi một tư nhân dù tài năng tới đâu cũng không thể đạt được mục đích nếu như không có sự giúp sức của nhiều người. Mọi người đều phải đoàn kết khi tất cả cùng nhìn về một hướng, biết đặt lợi ích chung lên cao nhất. Đó là một hành động thông minh bởi không có ai trong chúng ta mạnh bằng tất cả chúng ta.

Một khi đoàn kết, ta có đủ sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại. Mỗi chúng ta chỉ là một cá thể bé nhỏ trong xã hội này, nhưng nếu như từng cá thể biết hợp tác, nắm tay lại với nhau, điều đó sẽ tạo ra một tổ chức to lớn, vững mạnh và đảm bảo hơn về mức độ thành công. Chính vì vậy, ta có thể nói rằng đoàn kết chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng dẫn tới thành công.

Quyết liệt phê phán, lên án những kẻ phá hoại sự đoàn kết, gây chia rẽ tập thể. Cần chỉ trích thái độ và lối sống tự cao, tự cao, tự đại, chỉ sống cho bản thân mình mà không chịu hợp tác với bất cứ ai. Chính do sự “ảo tưởng” rằng bản thân là nhất, họ thờ ơ, vô cảm với công việc chung. Họ cố tách mình ra khỏi tập thể vì lo sợ những trách nhiệm chung. Đó là những người rất đáng chê trách.

Là một học sinh, chúng ta cần phải biết đoàn kết với nhau để tạo nên một tập thể vững mạnh, xây dựng một môi trường giáo dục tốt đẹp, hiệu quả cao. Chính nhờ ý thức đoàn kết, tương thân tương ái tạo điều kiện cho mọi người tới sắp nhau, yêu thương nhau hơn. Biết đoàn kết và trợ giúp nhau trong học tập, cùng phấn đấu để ngày mai khi lớn có thể trở thành một công dân có ít cho quốc gia.

Muốn đi nhanh hãy đi một mình. Muốn đi xa phải đồng hành nhau. ý thức đoàn kết là động lực mạnh mẽ giúp ta vượt qua khó khăn và là một truyền thống quý báu của dân tộc. Phải biết đoàn kết để cùng bảo vệ nền hòa bình dân tộc và xây dựng quốc gia ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Có thể nói, chính ý thức đoàn kết đã tạo nên sự hưng thịnh của mọi quốc gia.

Bài văn mẫu 2

Từ xưa tới nay, nhân dân ta luôn đồng lòng cùng nhau bảo vệ và phát triển quốc gia, trên dưới như một. Cũng nhờ sự đoàn kết ấy đã làm cho quốc gia ta phát triển hưng thịnh để có thể sánh với những nước năm châu hùng mạnh. Để nhắc nhở con cháu đời sau, ông cha ta đã lưu truyền nhiều câu tục ngữ, ca dao về lòng đoàn kết.

Lòng đoàn kết là gì? Là sự gắn bó mật thiết với nhau, cùng chung tay làm một việc vì một lợi ích nào đó. đoàn kết cũng có khi chỉ đơn thuần thể hiện ở những việc nhỏ nhặt hằng ngày, như cùng nhau giải một bài toán khó hay cùng nhau làm một bài văn hay. Và dĩ nhiên, kết quả sau khi đoàn kết thường tốt hơn, vì đó là ý kiến của nhiều người, từ đó chính sự đoàn kết là trục đường, sức mạnh dẫn tới thành công.

Truyền thống vẻ vang đó của dân tộc đã luôn được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. không phải chính ý thức đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn đã khiến nhân dân ta thắng lợi những cường quốc để giành lại độc lập, tự do. Chính truyền thống quý báu ấy đã khiến hàng triệu con người Việt Nam nhỏ bé vùng lên thoát khỏi vòng nô lệ, khiến anh em từ miền xuôi tới miền ngược cùng nhau đứng lên cầm vũ khí đánh giặc. Làn sóng dữ dội ấy đã lướt qua muôn vàn khổ đau, nhấn chìm lũ cướp nước và bán nước. Chúng ta đã chống chọi với những thứ ấy, chứ không phải với xe tăng đại chưng hiện đại như những đế quốc, khiến những cường quốc vĩ đại phải nể sợ, đầu hàng hoàn toàn. Hay là khi người anh em Trường Sa – Hoàng Sa gặp nạn, bị Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền. Chúng ta đã không e sợ, sợ hãi trước một quốc gia hùng mạnh mà đã cùng nhau lên tiếng đòi lại lãnh thổ, sử dụng những phương tiện truyền thông để lên tiếng bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai. Đó cũng là đoàn kết, nhưng ở mức độ lớn hơn. Như đã nói, đoàn kết cũng được hiển thị ở những việc làm nhỏ nhặt. Một cậu học sinh nghèo bị khuyết tật thèm muốn được tới trường như bao đứa trẻ khác, ước mong có một tương lai tốt đẹp. Tưởng dường như điều đó là vô vọng nếu như như cuộc sống này không ban cho cậu người bạn không thể nào tuyệt vời hơn. Chính người bạn đó đã cõng cậu tới trường suốt những năm cắp sách, đã cho cậu biết thế nào là tình bạn, đã thắp sáng ước mơ, hoài bão cháy bỏng trong tim cậu và quan trọng hơn hết đã cho cậu nghị lực để sống, để vượt qua sự không công bằng mà tạo hóa đã đối xử với cậu. Suốt những năm tháng đẹp nhất ấy, cậu bạn với dáng người gầy gầy trên lưng lúc nào cũng cõng theo cậu đi học, dù trời mưa hay nắng, dù cho mồ hôi có đầm đìa trên gương mặt, cậu bạn ấy đã là cái chân lý tưởng nhất mà cậu có thể có. Vâng, cậu bé khuyết thiếu năm nào giờ đây đã trở thành một người thành đạt, đã có thể trợ giúp lại cho biết bao nhiêu người. Phải chăng, sự đoàn kết vẫn luôn hiện diện trong những hành động nhỏ nhặt mà thấm đẫm tình người ấy?

Vậy vì sao chúng ta lại phải đoàn kết? Nguyên nhân chính là đoàn kết sẽ tạo điều kiện cho mỗi tư nhân phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình, tạo nên một sức mạnh tổng hợp không ai địch nổi. Trước hết đoàn kết làm tăng số lượng của cải, vật chất của con người. Có đoàn kết mới có sức lao động, có đủ khả năng để xây dựng được những dự án lớn. Một doanh nghiệp sẽ đạt được rất nhiều thành công khi doanh nghiệp đó có những nhân viên không chỉ có năng lực mà phải có lòng đoàn kết, cùng chí hướng vươn lên. Cũng như một nhà lãnh đạo giỏi là người biết lắng tai ý kiến của mọi người, từ đó đưa ra giải pháp tốt nhất. Là người mà có thể liên kết những thành viên lại một khối vững chắc. đoàn kết còn làm tăng sức mạnh trí tuệ. Chính sự đoàn kết trong khoa học đã tạo nên nhiều thành tựu khoa học vĩ đại. Tóm lại, đoàn kết phải xuất phát từ những tổ chức nhỏ nhất, gia đình, xã hội, cộng đồng rồi tới nhà nước.

Ấy vậy, ngoài cái toàn cầu kia đầy rẫy những con người “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” chỉ biết cho bản thân mình, không chịu đoàn kết. Đó là những con người ích kỷ, hẹp hòi. Họ chỉ biết nhận mà không biết cho, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình trước hết mà không quan tâm xem người khác đã nghĩ gì. Họ cũng là những con người hủ lậu, cổ hủ, không biết tiếp thu ý kiến của người khác. những người như thế sẽ chẳng bao giờ khấm khá lên được cả. Một quốc gia dù vững mạnh tới đâu, sống trên hành tinh này không thể tách rời nhân loại mà phát triển phồn thịnh mãi được. những nước cứ tranh chấp liên miên thì trái đất này cũng không thể hòa bình, hạnh phúc. Cũng như trong lớp học, nếu như học sinh mà chia bè chia phái, không trợ giúp nhau trong học tập và lao động thì lớp đó sẽ chẳng bao giờ tiến bộ nổi. Bởi lẽ đâu có ý kiến của mọi người để gộp thành sức mạnh to lớn thắng lợi tất thảy. Không những thế còn xảy ra những tranh chấp, hiềm khích không đáng có. nếu như như toàn cầu này đầy rẫy những con người như thế, thì xã hội này vẫn mãi lạc hậu mà thôi. Vì vậy cần lắm những ý thức đoàn kết để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

ý thức đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Ngày nay, ý thức đoàn kết cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định thành công của mọi người. Bản thân em sẽ xây dựng ý thức đoàn kết trong nhà trường và xã hội, thực hiện nghiêm túc điều thứ ba trong năm điều chưng Hồ dạy để xã hội này trở nên tốt hơn.

Bài văn mẫu 3

Để tạo nên một tập thể, cộng đồng vững mạnh, mỗi tư nhân phải gắn kết mình với cộng đồng. Sự liên kết của nhiều tư nhân sẽ tạo nên sức mạnh của tập thể, cộng đồng. Đồng thời, cũng cần tương trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc, vượt qua khó khăn thử thách, hướng tới thành công. bởi vậy, một trong những đức tính cần phải có đó là ý thức đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

đoàn kết là kết thành một khối thống nhất, cùng làm việc vì mục đích chung. ý thức đoàn kết vốn là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. ý thức ấy thể hiện qua sự tương trợ, trợ giúp lẫn nhau bằng những hành động cụ thể. Nhất là những khi gặp hoán vị nạn, khó khăn.

đoàn kết, tương trợ không phải là sự kéo bè, kéo cánh, a tòng hoặc bao che cái xấu, đi trái lại lợi ích chung. Cuộc sống luôn đặt ra cho con người nhiều vấn đề, thách thức cần phải vượt qua. Con người không thể một mình mà có thể vượt qua tất cả. bởi vậy, phải biết đoàn kết lại. đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh lớn đưa con người tới thành công. Như Hồ Chí Minh đã từng nói: “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Ngoài việc đoàn kết, chúng ta cũng cần sự trợ giúp của người khác để tiến bộ, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. ý thức tương trợ tiếp thêm cho con người sức mạnh để thắng lợi trong công việc và trong đời sống.

ý thức đoàn kết, tương trợ, trợ giúp lẫn nhau giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh. Người có ý thức đoàn kết và trợ giúp người khác thương được mọi người yêu quý. Chỉ khi đứng giữa tập thể, con người mới có thời thân thể hiện và khẳng định bản thân. Sức mạnh của mỗi tư nhân tạo nên sức mạnh tập thể. Và trái lại, sức mạnh tập thể bảo vệ và phát huy sức mạnh mỗi tư nhân.

ý thức đoàn kết, tương trợ lẫn nhau còn là truyền thống quý báu cần phải giữ gìn. Nhờ biết đoàn kết tương trợ lẫn nhau, dân tộc ta đã vượt qua biết bao gian truân, thử thách, thắng lợi biết bao quân thù hùng mạnh để giữ vững quốc gia, xây dựng cuộc sống yên bình, trù phú và tươi đẹp như thế này.

Để tiến bộ và thành công trong học tập và lao động, con người cần phải luôn rèn luyện mình để trở thành người biết đoàn kết, tương trợ. Bởi chỉ khi gắn mình với tập thể, với cộng đồng, con người mới được bảo vệ, chở che và nhận được sự trợ giúp của người khác. Đồng thời, tập thể và cộng đồng là nơi để con người thể hiện và khẳng định những trị giá của mình.

Rèn luyện lối sống thân ái, trợ giúp bạn bè, mọi người xung quanh khi họ gặp trắc trở. Tương thân tương ai không chỉ là hành động mà còn là phẩm chất của con người. trợ giúp lẫn nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống để tình cảm con người trở nên khăng khít, bền chặt và trong khoảng thời gian dài.

Kiên quyết phê phán những hành động thiếu sự đoàn kết, tương trợ trợ giúp lẫn nhau. Kiên quyết phê phán những hành động phá hoại, chia rẽ ý thức đoàn kết tương trợ của tập thể và cộng đồng. Biết gắn kết tình cảm cộng đồng cùng làm việc và hướng tới những lợi ích chung nhất.

Trong cuộc sống, vẫn còn có rất nhiều người không có ý thức đoàn kết và tương trợ lẫn nhau. Họ sống ích kỉ, tách mình ra khỏi tập thể, cộng đồng. Họ chỉ nghĩ tới lợi ích bản thân, xa rời mọi người. Thậm chí, họ không muốn tham gia những hoạt động chung của tập thể. có rất nhiều người còn mưu mô và hành động phá hoại, chia rẽ ý thức đoàn kết của tập thể, cộng đồng, dân tộc. những người như thế thật đáng bị lên án chỉ trích.

Sống phải có ý thức đoàn kết và tương trợ lẫn nhau. đoàn kết chính là nguồn cội tạo nên sức mạnh ở mỗi con người. Không đoàn kết thì sẽ sống cô lập, tách biệt với mọi người. Không biết tương trợ lẫn nhau thì cũng không được ai quan tâm hay trợ giúp.

“Nơi nào có đoàn kết, nơi đó có thắng lợi” (Publilius Syrus). Không có ai trong chúng ta mạnh bằng tất cả chúng ta hợp sức lại. Bởi vậy, để thành công trong cuộc sống, chúng ta phải rèn luyện và thực hành ý thức đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.

Bài văn mẫu 4

“Không có ai trong chúng ta mạnh bằng tất cả chúng ta”. Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh đó là một chân lý vô cùng đúng đắn. ý thức đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa tới nay.

đoàn kết là sự hợp tác chung tay góp sức để kết thành một khối thống nhất. Sự thống nhất này cả về tư tưởng lẫn hành động nhằm thực hiện một mục đích chung. Mục đích của đoàn kết là nhằm đem lại lợi ích và phát triển của tập thể. đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta từ bao đời nay. ý thức ấy thể hiện qua sự tương trợ, trợ giúp lẫn nhau bằng những hành động cụ thể. Nhất là những khi gặp hoán vị nạn, khó khăn.

Khi quốc gia có giặc ngoại xâm, toàn thể dân tộc đoàn kết, đồng lòng chống giặc cứu nước. Toàn dân quyết tâm bảo vệ, giữ gìn nền độc lập và chủ quyền dân tộc. Họ đã không ngần ngại gian khổ, hy sinh, quyết tâm chống giặc cứu nước. Trải qua mấy nghìn năm, ý thức ấy không ngừng vững mạnh trở thành phẩm chất cao quý của dân tộc.

Khi quốc gia hòa bình, ý thức đoàn kết thể hiện trong những hành động chung tay xây dựng tổ quốc. Trước hết là khắc phục những khăn của quốc gia sau chiến tranh, từng bước khôi phục nền kinh tế. Tiếp theo là xây dựng cuộc sống văn hóa tốt đẹp, xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

ý thức đoàn kết còn thể hiện trong lối sống hiền hòa, quý trọng tình nghĩa. đoàn kết tương trợ trợ giúp lẫn nhau vượt lên trên nghịch cảnh. Dù còn nhiều vấn đề xong ý thức đoàn kết của dân tộc lúc nào cũng khẳng định được sức mạnh của nó.

Trong bối cảnh ngày nay, ý thức ấy một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ. Trên mặt trận chính trị, nhân dân cả nước đồng lòng chống lại mọi mưu mô phá hoại của những thế lực thù địch. Nhân dân đồng lòng nhất quyết không tiếp tay cho mọi hành động đi trái lại với chủ trương của Đảng và nhà nước. Quyết chí bảo vệ biên thuỳ, biển đảo trước mưu mô xâm chiếm của quân thù.

Trên mặt trận kinh tế, hợp tác chung tay xây dựng nền kinh tế vững mạnh. Ra sức thi đua sản xuất, ổn định lương thực, tăng cường xuất khẩu. Hành động chung tay góp sức ủng hộ, trợ giúp đồng bào miền trung vượt qua bão lũ. trợ tạo điều kiện cho đời sống ngư gia sau thảm họa ô nhiễm môi trường biển ở Hà Tĩnh. Cùng người nông dân khắc phục tiêu thụ nông sản, chuyển đổi trình tự sản xuất, tăng hiệu quả lao động… Từng bước đưa nước ta tiến lên sánh ngang với những cường quốc năm châu.

đoàn kết là tập hợp mọi người thành một khối thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. đoàn kết là cùng đồng lòng chung sức, hỗ trợ nhau để khắc phục công việc. Sự phối hợp ấy sẽ tạo nên sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, rào cản vật chất cũng như ý thức, đem lại kết quả tốt đẹp cho cuộc sống.

đoàn kết chung với nhau không tức là nhất thiết phải lựa chọn được người toàn diện. Dù là người có năng lực vượt trội hơn người khác đi nữa nhưng nếu như thiếu ý thức đoàn kết với tập thể, mỗi tư nhân sẽ khó đi tới thành công. Thế nên, sự đoàn kết mang chúng ta tới sắp nhau hơn để dễ dàng trợ giúp lẫn nhau. Sự vững bền của ý thức đoàn kết cũng có vai trò quan trọng trong tập thể, xã hội.

đoàn kết là sức mạnh to lớn. Hồ chủ toạ từng nói: “đoàn kết là sức mạnh vô địch”. Người cũng nhấn mạnh rằng: “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”. Sức mạnh ấy là sự tổng hợp tài năng, tinh hoa, trí tuệ của mỗi tư nhân để khắc phục mọi việc một cách nhanh chóng. Bởi một tư nhân dù tài năng tới đâu cũng không thể đạt được mục đích nếu như không có sự giúp sức của nhiều người.

Mọi người đều phải đoàn kết khi tất cả cùng nhìn về một hướng, biết đặt lợi ích chung lên cao nhất. ý thức đoàn kết chỉ có khi con người biết quan tâm, thông cảm lẫn nhau. Mỗi con người là một tế bào của xã hội, đều có những quan hệ, gắn bó mật thiết lẫn nhau. do vậy, đoàn kết chính là chiếc chìa khóa vàng để dẫn tới mọi thành công. Phát huy ý thức đoàn kết trong cộng đồng, xã hội, tập thể. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh cùng hướng tới lợi ích chung, phát huy cao ý thức tập thể.

Trong xã hội còn có rất nhiều người không có ý thức đoàn kết. Họ sống tư nhân, ích kỷ, chỉ biết tới lợi ích bản thân. Họ sống thờ, ơ vô cảm, không quan tâm tới cộng đồng. Người ích kỷ thường tách mình ra khỏi tập thể, né tránh những trách nhiệm chung. những người như thế thật đáng chê trách.

Sống phải biết đoàn kết. đoàn kết đem lại sức mạnh vô địch. Là học sinh chúng ta phải biết quan tâm, trợ giúp bạn bè, phát huy cao ý thức đoàn kết trong tập thể để xây dựng tập thể vững mạnh. Biết phấn đấu trong học tập, rèn luyện tư cách trong sáng, bản lĩnh vững vàng trở thành người hữu ích mai nay đem sức mình xây dựng quê hương quốc gia.

ý thức đoàn kết là một trong những trị giá ý thức quý báu của dân tộc ta. Phải biết đoàn kết để cùng bảo vệ nền hòa bình dân tộc và xây dựng quốc gia ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Một khi con người không biết đoàn kết, không những không thành công mà còn phải nhận lấy những thất bại thảm hại trong cuộc sống.

Bài văn mẫu 5

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

quả tình vậy, “một cây” thì không thể làm nên non nhưng “ba cây” – tượng trưng cho số nhiều thì có thể dựng nên những đồi núi trập trùng. Một cọng rơm khó làm nên ngọn lửa nhưng một bó rơm thì hoàn toàn có thể trở thành một ngọn đuốc lớn trong đêm tối. Câu chuyện về bó đũa mà người cha đã dạy cho những con của mình vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa thời sự đâu đây như nhắc nhở với con người rằng không thể tự mình làm mọi việc mà luôn phải biết đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau thì mới có thể hoàn thành được việc lớn. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp mà ông cha ta đã dặn dò con cháu của mình sống trên đời cần phải biết yêu thương, nhường nhịn, đặc biệt là phải có ý thức đoàn kết, gắn bó với nhau.

Vậy đoàn kết là gì? đoàn kết là những tư nhân riêng lẻ cùng nhau hợp sức lại, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của bản thân, từ đó tạo nên sức mạnh vững chắc cho tập thể cũng như tư nhân mình. đoàn kết có ở khắp mọi nơi trong gia đình anh em hoà thuận, thương yêu, chia sẻ khó khăn với nhau, ở trường, những bạn cùng giúp nhau tiến bộ, hợp sức lại để lớp đi lên; nhà trường quyên góp tiền cho đồng bào lũ lụt, giúp bạn nghèo vượt khó, tổ chức những cuộc thi như Hội khỏe Phù Đổng, Olympic để những hạn học sinh có thể phát huy ý thức đồng đội của mình một cách mạnh mẽ nhất…

đoàn kết là yếu tố trước hết để thành công. nếu như sống mà cứ tách rời tập thể, đơn lẻ một mình thì yếu. nếu như biết đoàn kết lại thì sẽ tạo nên được sức mạnh lớn lao. ý thức đoàn kết của dân tộc Việt Nam được thể hiện qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ thời Hùng Vương tới nghìn năm chống giặc phương Bắc, những cuộc khởi nghĩa liên tục nổ ra để giành lại độc lập tự do, nhân dân ta trên dưới một lòng, “tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào” cùng nhau làm nên những kỳ tích. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, khó khăn gian khổ nhiều nhưng chính lúc ấy ý thức đoàn kết, sự chung sức chung lòng là sợi dây thắt chặt tình cảm đã nối mọi người, mọi tầng lớp lại với nhau. Mỗi người dân là một đội viên, mỗi làng ấp là một pháo đài. Nhân dân mọi tầng lớp không tiếc của tiếc công, sẵn sàng cùng quân nhân vận tải lương thực, thực phẩm ra chiến trường, ủng hộ vật dụng làm đường cho xe ra tiền tuyến, tích cực phát động những phong trào như áo ấm tặng đội viên, hũ gạo nuôi quân… để giành được những thắng lợi vĩ đại khiến cả toàn cầu phải ngưỡng mộ, nghiêng mình.

Trong đời sống ngày nay, những phong trào đoàn kết tương thân tương ái được tổ chức sôi nổi và tự nguyện ở khắp mọi nơi. Khi “khúc ruột miền Trung” oằn mình trong tang thương bão lũ năm 2010 thì nhân dân cả nước lại đứng lên quyên góp, ủng hộ, chia sẻ, động viên thăm hỏi cả về vật chất lẫn ý thức. Nhiều tổ chức, tư nhân đã xây dựng quỹ Vì người nghèo, Vì trẻ em chất độc màu da cam, Trái tim cho em… để trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học đều được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Ý nghĩa của chương trình không chỉ là số tiền ủng hộ mà cao cả hơn là sự sẻ chia, đồng cảm của mọi người đối với mỗi mảnh đời, mỗi trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam do chiến tranh để lại. Mỗi chương trình đều mang một ý nghĩa lớn lao, mỗi hành động và việc làm đều thể hiện ý thức đoàn kết, gắn bó sẻ chia, chung sức chung lòng của cả nước đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Khi tất cả cùng hợp sức lại với nhau để làm một điều gì đó thì sẽ tạo nên một sức mạnh lớn lao, cao cả. Nó giúp chúng ta vượt qua tất cả gian truân, khó khăn mà nếu như chỉ có một mình sẽ không dễ dàng vượt qua được. Sống đoàn kết giúp chúng ta tạo được một mối quan hệ xã hội tốt đẹp, thân tình với mọi người. Không những thế, ta còn được mọi người xung quanh yêu mến, kính trọng, góp phần làm cho cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống hơn.

đoàn kết quan trọng là thế nhưng có rất nhiều người vẫn không hề biết đoàn kết là gì. Họ lợi dụng ý thức đoàn kết không phải để tạo ra sức mạnh, trợ giúp nhau tiến bộ mà để gây bè phái, cục bộ, bao che nhau những thiếu sót, ủng hộ nhau làm những việc xấu. Trong nhà trường ngày nay, nhiều nhóm học sinh chia bè phái, tẩy chay những bạn khác gây mất ý thức đoàn kết ở lớp học. Có bạn thì chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân còn tập thể lớp ra sao thì mặc kệ. Chỉ vì sự ghen tức, ghen đua, ích kỷ tư nhân nhưng làm tác động tới cả một tập thể. Những hành vi đó đều thật đáng lên án và cần tránh xa.

Dễ thấy ý thức đoàn kết là thước đo phẩm chất đạo đức của mỗi người và giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành, rèn luyện và hoàn thiện tư cách của mỗi tư nhân. Hiểu được điều đó mỗi tư nhân chúng ta hãy đoàn kết, bạn bè phải quan tâm, trợ giúp nhau cùng tiến bộ; anh em trong nhà thì luôn thương yêu nhau, san sẻ những trắc trở cho nhau; ngoài xã hội thì tham gia tích cực những hoạt động trợ giúp đồng bào ở những vùng bị thiên tai lũ lụt, những người nghèo, người già neo đơn hay khuyết tật… Hãy biết “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” để vươn tới “Thành công, thành công, đại thành công” giống như lời chủ toạ Hồ Chí Minh đã từng dặn dò.

Bài văn mẫu 6

Từ nghìn xưa, dân tộc ta luôn coi trọng ý thức đoàn kết. Đó chính là sức mạnh đã giúp dân tộc ta vững bước tới ngày nay cho dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất tổ chức ở Hà Nội tháng 4 năm 1955, chưng Hồ có nói: “đoàn kết là sức mạnh vô địch”. Câu nói ngắn gọn, dễ hiểu, chuẩn xác và là một chân lý tồn tại muôn thuở của dân tộc ta.

đoàn kết là tập hợp những phần tử nhỏ lỗ hoặc những phòng ban thành một khối thống nhất. Song thống nhất không tức là không đấu tranh với những biểu hiện sai trái của mỗi thành viên. Ví như ở lớp hay ở trường, chúng ta đoàn kết chính là yêu thương, trợ giúp lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu phấn đấu tốt, đồng thời biết góp ý, phê phán những thiếu sót của bạn để bạn tiến bộ. đoàn kết được thể hiện bằng động cơ, mục đích đúng đắn vì lợi ích tập thể thích hợp với sự phát triển chung của xã hội. nếu như tập hợp lại chỉ vì lợi ích nhỏ hẹp của tập thể mà đi trái lại sự phát triển chung của xã hội thì đó là tư tưởng cục bộ, là chủ nghĩa tư nhân.

Nhưng vì sao đoàn kết lại là sức mạnh vô địch? có nhẽ vì đoàn kết sẽ tạo điều kiện cho mỗi tư nhân phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình, tạo nên một sức mạnh tổng hợp, vĩ đại, không ai địch nổi. Trước hết, đoàn kết làm tăng số lượng của cải, vật chất của con người. Có đoàn kết con người mới có sức lao động, có đủ khả năng để xây dựng những dự án lớn. Nhà máy thuỷ điện Hòa Bình là một minh chứng rõ nhất. Dưới sự trợ giúp của những chuyên gia Liên Xô (cũ), những người lao động Việt Nam và những người lao động nước bạn cùng chung sức, đồng lòng xây dựng nên nhà máy, mang tới ánh sáng kì diệu cho nhiều nơi trên quốc gia ta. Cùng tương tự, sự đoàn kết những (dân tộc trên quốc gia Việt Nam làm cho chúng ta có sức mạnh tổng hợp, nhờ đó đã đánh thắng biết bao quân thù xâm lược mạnh hơn và trang bị hiện đại hơn chúng ta gấp nhiều lần.

đoàn kết còn làm tăng sức mạnh trí tuệ. Chính sự đoàn kết trong nghiên cứu khoa học là nguồn gốc của biết bao thành tựu kĩ thuật. Nhóm kiến trúc sư trẻ do kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào làm nhóm trưởng đã đạt giải thưởng toàn cầu năm 1994 về quy hoạch đổi mới làng gốm Bát Tràng. Trong một lần trả lời phỏng vấn, nhóm trưởng Hoàng Thúc Hào có nói: “Một trong những nguyên nhân thành công cơ bản là sự thương yêu, đoàn kết của toàn nhóm”. quả tình không sai.

Muốn đoàn kết được những dân tộc trong một nước thì những dân tộc không phân biệt dân tộc lớn hay dân tộc nhỏ đều phải tôn trọng, thương yêu, trợ giúp lẫn nhau. Nhà nước cần phải ưu tiên tiền tài, hạ tầng kỹ thuật cho những dân tộc vùng sâu vùng xa để họ phát triển kinh tế, văn hóa, tiến kịp những dân tộc vùng xuôi. những dân tộc vùng xuôi cùng cần góp sức xây dựng miền núi. những dân tộc sống trên cùng một nước phải hòa nhập với nhau để xây dựng quốc gia vững mạnh. Nhưng một quốc gia dù vững mạnh tới đâu, sống trên cùng hành tinh này cũng không thể tách rời nhân loại mà phát triển phồn thịnh mãi mãi được. những nước cứ tranh chấp nhau liên miên thì trái đất này cũng chẳng có hòa bình, hạnh phúc. Cho nên những nước cần phải đoàn kết lại với nhau.

Hiểu được câu nói của chưng Hồ, học sinh chúng ta cần phải rèn luyện thường xuyên. Cần có ý thức đoàn kết trong công việc của lớp, của trường, cùng nhau xây dựng một tập thể vững mạnh. Trong cuộc sống ở gia đình, khu phố cùng vậy, phải luôn luôn có ý thức đoàn kết đúng đắn.

Tuy câu nói của chưng đã ra đời cách nay hơn nửa thế kỉ nhưng trị giá của nó vẫn còn nguyên và mang trị giá hiện thực sâu sắc. Ngày nay, công cuộc xây dựng xã hội hơn lúc nào cần phải quán triệt câu nói của chưng Hồ, để tất cả mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp như chủ toạ Hồ Chí Minh yêu kính hằng mong ước.

Tất cả nhân loại trên toàn cầu này đoàn kết lại như năm ngón tay trên một bàn tay thì trái đất này sẽ tươi đẹp hơn biết bao, yên vui, hạnh phúc biết bao.

Bài văn mẫu 7

“đoàn kết là sức mạnh vô địch” – điều đó đã trở thành chân lý, là truyền thống nghìn đời của dân tộc Việt Nam. Từ xưa tới nay trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã thực hiện tốt bài học đoàn kết ấy cho nên luôn giành được thắng lợi, giữ vững được nền độc lập, thống nhất Tổ quốc. ý thức đoàn kết được ông bà ta lưu truyền lại qua lời dạy của câu ca dao giàu hình ảnh:

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Câu ca dao đã cho ta một bài học quý báu và thực tế lịch sử của nước nhà cũng đã chứng minh được lời dạy trên.

Qua câu ca dao ta thấy người xưa đã sử dụng cách nói bóng bẩy, mượn hình ảnh của cây lá thiên nhiên để liên hệ tới con người: Một cây đứng riêng lẻ, dù có to lớn tới đâu thì cái cây ấy cũng lẻ loi, chỉ là một nét rất nhỏ mỏng manh trong cái nền rộng lớn của thiên nhiên. Và khi có một cơn gió mạnh thì nó sẽ dễ bị quật ngã. Trái lại có ba cây mọc sắp kề, cành lá đan xen vào nhau tạo thành một vùng rộng lớn như một khu rừng, vững chãi như quả đồi, hòn núi, khó có gì lay chuyển được. Từ sự quan sát hình ảnh trong thiên nhiên ấy, câu ca dao gợi cho ta liên tưởng tới sự đoàn kết, sự hợp quần trong cuộc sống con người. nếu như sự đoàn kết kia đã tạo nên sức mạnh thì con người phải biết yêu thương, gắn bó với nhau, kết thành một khối vững chắc để dễ dàng đi tới thành công. Đó chính là ý nghĩa mà ca dao muốn nhắn nhủ với người đời.

Trên thực tế, nếu như có rất nhiều cánh tay, nhiều khối óc góp lại cùng làm thì công việc sẽ nhanh chóng hoàn thành dù cho công việc ấy có khó khăn tới đâu. Chắc hẳn chúng ta không quên được câu chuyện “Bó đũa”: Khi người cha lấy ra từng chiếc thì bẻ gãy rất dễ dàng, còn để cả bó thì không có cách nào bẻ được. Từ xưa, sức mạnh của ý thức đoàn kết đã được khẳng định là như thế.

Lần giở lại những trang sử hào hùng của dân tộc, ta càng hiểu rõ tình đoàn kết của dân tộc ta thật đáng tự hào. Nhờ nhân dân ta nồng nhiệt ủng hộ, cùng nhau hợp lực lại đánh đuổi quân Nam Hán nên cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thắng lợi vẻ vang. Rồi tới thắng lợi lừng lẫy của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng, của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ba lần hạ gục quân Nguyên Mông… đã nêu cao ý thức đoàn kết chống chọi chống giặc ngoại xâm của ông cha ta. nếu như trước kia dân tộc ta đã kiên cường đoàn kết bên nhau chống giặc phong kiến phương Bắc hàng nghìn năm thì cũng với ý thức đoàn kết ấy nhân dân ta đã giành thắng lợi ở trận Điện Biên Phủ oai hùng với sắp trăm năm kháng chiến. Trang sử vàng chưa khép lại thì một cuộc chiến khác gay go hơn, quyết liệt hơn như thử thách tình đoàn kết của dân tộc ta – cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Giai đoạn này, cả ba miền quốc gia, trẻ, già, gái, trai… cùng nhau góp sức chung vai gánh vác. Mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người một tấm lòng… coi như anh em một nhà, đoàn kết, siết chặt tay nhau, sống chết bên nhau với lòng quyết tâm giết thịt giặc phóng thích quốc gia. Cả nước tham gia kháng chiến. Với ý thức gắn bó đoàn kết bên nhau ấy, mà chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã kết thúc bằng một thắng lợi vô cùng vẻ vang, giành lại độc lập cho dân tộc và quốc gia được thống nhất.

ý thức đoàn kết không những tạo điều kiện cho công cuộc đấu tranh giữ nước đi tới thắng lợi mà nó cũng rất cần thiết trong sự nghiệp xây dựng quốc gia nữa. Những dự án vỡ đất khai phá, những dự án thủy lợi, thủy điện, những kết quả nghiên cứu khoa học, những kế hoạch phương án xây dựng quốc gia… không phải là nhờ công sức của một người nào mà là nhờ sức mạnh của tập thể, của những con người lao động sáng tạo đầy nhiệt tình yêu nước.

Nhìn lại sự việc ta càng thấm thía bài học về ý thức đoàn kết. Ngay từ trong gia đình, nếu như ta biết yêu thương, trợ giúp lẫn nhau, đoàn kết một lòng thì cả nhà luôn được thuận hòa, hạnh phúc. Ở địa phương, xóm làng, nhà nhà mọi người luôn đồng tâm hợp lực thì xóm làng ta sẽ ngày càng vững mạnh, yên vui. Và nhân dân cả nước nếu như lúc nào cũng biết phát huy cao ý thức đoàn kết, “chị ngã em nâng” thì quốc gia sẽ vững bước đi lên, không một trở ngại nào làm chùn bước.

Tóm lại, câu ca dao là một lời dạy, một bài học quý báu: Sức mạnh của đoàn kết là vô địch. Cho nên đoàn kết là vấn đề cần thiết nhất để tạo nên sức mạnh giúp con người xây dựng cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và mỗi người chúng ta cần hiểu rõ: “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”.

Bài văn mẫu 8

Để nói về ý thức đoàn kết, ông cha ta đã từng răn dạy:

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

ý thức đoàn kết có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi tư nhân cũng như cả cộng đồng.

ý thức đoàn kết là sự gắn kết, sự liên kết bền chặt giữa những tư nhân trong một tập thể để trải qua hoặc hoàn thành những giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Nó tạo điều kiện cho con người cảm thấy bản thân mình không bị lạc long, luôn có động lực để phấn đấu tới những điều tốt đẹp hơn. ý thức đoàn kết còn giống như một tấm lá chắn lớn giúp con người vững bước vượt qua những trắc trở, thách thức trong cuộc sống. tương tự, đoàn kết không chỉ có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong quá khứ mà còn nguyên những trị giá tới hiện tại và tương lai.

Chắc hẳn chúng ta sẽ không thể quên những năm tháng oanh liệt mà hào hùng của dân tộc. Suốt cả thế kỉ với dặng dài những phong ba bão táp từ một nghìn năm Bắc thuộc cho tới thực dân đế quốc bủa vây đô hộ, nếu như như nhân dân ta không trên dưới một lòng, kề vai sát cánh thì thử hỏi những gì của hiện tại có còn diễn ra hay không. Một dân tộc nhỏ bé, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu thử hỏi lấy gì để thắng lợi được những đế quốc, thực dân hùng mạnh cả về diện tích lẫn kinh tế. Đó không gì khác chính là ý thức đoàn kết toàn dân tộc. Từ người già tới trẻ nhỏ, cả nam cả nữ đồng lòng đứng lên chống giặc ngoại xâm. Có gậy sử dụng gậy, có mác sử dụng mác, không có gì ta sử dụng tay không đánh giặc là ý thức mà những người con đất Việt mang theo. Thực tế lịch sử đã chứng minh trong suốt những năm tháng chống Pháp, chống Mỹ của nhân dân ta. Những thanh niên xung phong lên đường ra trận mạc. Người già, phụ nữ ở nhà làm hậu phương tiếp viện. Rồi những phong trào toàn dân trong những thời kỳ khó khăn như “hũ gạo cứu đói” hay “ngày đồng tâm”…. Miền Bắc là hậu phương lớn còn miền Nam là tiền tuyến lớn, cả nước chung sức chung lòng, cùng nhau đứng lên đấu tranh đưa non sông về một dải.

Trong thời bình, ý thức đoàn kết vẫn là lợi thế vững chắc để đưa quốc gia cùng phát triển từ một đống đổ nát sau chiến tranh tới một nước xã hội dân chủ vững mạnh cả về chính trị lẫn kinh tế. Hay những phong trào, những chương trình từ thiện, trợ giúp những hoàn cảnh gặp trắc trở vẫn luôn được duy trì và phát triển trong cộng đồng như chương trình “Trái tim cho em” dành cho những bệnh nhi bị tim bẩm sinh, chương trình “Lục lạc vàng” trao tặng bò cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên, chương trình “Cặp lá yêu thương” hay những đợt từ thiện tạo điều kiện cho đỡ đồng bào miền Trung chống lũ… Ngay cả những em học sinh nhỏ cũng được giáo dục ý thức đoàn kết, lá lành đùm lá rách ngay từ khi còn trên ghế nhà trường qua những bài giảng cũng như những phong trào như “kế hoạch nhỏ ủng hộ những bạn học sinh nghèo vượt khó”,…

Tuy nhiên, ở góc khuất nào đó trong xã hội, ta vẫn bắt gặp những con người sống ích kỷ, thiếu ý thức đoàn kết, trợ giúp mọi người. những người tương tự chính là những “vết rạn” của bức tường thành kiên cố là ý thức đoàn kết.

Mất đi ý thức đoàn kết, sống ích kỷ, con người sẽ tự gói mình lại trong vỏ bọc của sự cô độc, về trong khoảng thời gian dài sẽ tự đẩy mình ra khỏi vòng tay xã hội, tự biến mình trở thành kẻ sống thừa. Một xã hội với toàn những con người tương tự thì thử hỏi có thể phát triển vững bền được hay không?

Bản thân mỗi người phải biết phấn đấu, biết nỗ lực để hoàn thiện bản thân, biến bản thân trở thành mảnh ghép, mắt xích trong hệ thống bền chặt của xã hội. đoàn kết là của tập thể, nhưng bản thân mỗi người phải ý thức được sự đoàn kết thì ý thức đoàn kết ấy mới được phát huy tối đa.

đoàn kết là nguồn sức mạnh vô cùng lớn lao, là truyền thống quý báu mà mỗi người chúng ta đều phải có trách nhiệm giữ gìn và phát triển nó.

Bài văn mẫu 9

chủ toạ Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. thỉnh thoảng con người muốn đạt được thành công trong cuộc sống không chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, mà còn cần tới sự đoàn kết.

đoàn kết vốn là một truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Cần phải hiểu được đoàn kết tức là những tư nhân riêng rẽ cùng hợp sức lại với nhau, tạo nên một sức mạnh vững chắc để hoàn thành một công việc nào đó. Con người sinh ra không ai có thể sống cô độc. Mỗi người đều cần có sự hòa nhập với cộng gia đình và cộng đồng. thỉnh thoảng, có những việc làm cần tới sự trợ giúp từ những người xung quanh. đoàn kết là yếu tố tiên phong dẫn tới mọi thành công. Nhờ có ý thức đoàn kết sẽ tạo ra một sức mạnh to lớn, giúp mỗi người vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Lịch sử của quốc gia Việt Nam trải qua bao nhiêu năm là gắn với bấy nhiêu năm chống chọi để bảo vệ quốc gia. có nhẽ sẽ không ai quên trang sử vẻ vang với một nghìn năm Bắc thuộc với những cuộc đấu tranh: Từ khởi nghĩa hai bà Trưng, bà Triệu tới Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân. Rồi Ngô Quyền hạ gục quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng hay cuộc kháng chiến chống Tống của Lý Thường Kiệt và cả Hưng Đạo vương – Trần Quốc Tuấn ba lần đánh thắng quân Mông – Nguyên … Nhưng có phải kể tới cuộc chống chọi khốc liệt nhất đó là kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng và chưng Hồ. Dù cho là cuộc chống chọi nào, kế bên tài năng lãnh đạo của những con người kiệt xuất, còn có sự đoàn kết từ quân tới dân trên dưới một lòng chống lại quân thù. Nhờ vậy, dân tộc ta mới có được nền hòa bình và hạnh phúc như ngày ngày hôm nay.

Đó là trang sử hào hùng và không ai mãi ngủ quên trong quá khứ. Hiện tại ngày hôm nay, trong những tháng ngày đầy giông bão của năm 2020 – dân tộc Việt Nam đã biết học tập tấm gương của ông cha ta. Toàn dân đã đoàn kết cùng nhau chống lại dịch bệnh Covid-19 đang kéo dài. ý thức tương thân tương ái hỗ trợ trợ giúp về vật chất dành cho những chưng sĩ, y tá tại những bệnh viện. Sự trợ giúp tới những người khó khăn: máy ATM gạo, ATM khẩu trang, điểm phát đồ ăn miễn phí… Đặc biệt là toàn dân tin tưởng vào phương pháp phong dịch của Đảng và Nhà nước. Điều đó cũng thể hiện được ý thức đoàn kết một lòng của nhân dân.

quả tình, đoàn kết đã tạo nên sức mạnh to lớn, nhưng nó không chỉ cần có ở một phạm vi người dân của một quốc gia. Mà cần phải tồn tại ở mọi đơn vị, từ lớn tới bé. Thậm chí, là sự đoàn kết của toàn bộ nhân loại để chống lại dịch bệnh, chiến tranh và thiên tai. Tuy nhiên, không những thế vẫn còn không ít những người trong xã hội luôn tìm cách gây rối, chống phá và tìm cách chia rẽ đoàn kết dân tộc. Trong những cuộc chiến tranh có biết bao nhiêu người dân Việt Nam vì vinh quang phú quý hay bảo toàn mạng sống mà sẵn sàng bán đứng tổ quốc, làm tay sai cho quân thù xâm lược. Ở xã hội hiện tại có biết bao con người lan truyền những tin đồn thất thiết nhằm chống phá cách mệnh, gây hoang mang lòng dân. Nguy hiểm hơn nữa là trường hợp có những người đoàn kết lại để làm những điều xấu xa, vi phạm pháp luật. Ví dụ như, trong xã hội nhiều phần tử tội phạm cấu kết để kinh doanh ma túy qua biên giới hòng kiếm những đồng tiền bất chính. Trong trường học, nhiều học sinh trong trường tụ tập đánh nhau gây mất trật tự nơi công cộng. Tất cả những hành vi đó đều đáng lên án và cần tránh xa.

Với tôi, một học sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Việc ý thức được vai trò của đoàn kết là vô cùng quan trọng. Điều đó giúp tôi có thêm sức mạnh từ bạn bè để hoàn thành tốt mục tiêu của bản thân. Cũng như nhận được sự yêu thương từ những người xung quanh khi biết trợ giúp người khác. đoàn kết trong học tập, lao động chính là việc làm cụ thể nhất của mỗi học sinh.

Tóm lại, đoàn kết đoàn kết chính là cội nguồn của sức mạnh, cũng là yếu tố quan trọng trong cuộc đấu tranh sinh tồn và phát triển của con người. Mỗi người cần ý thức được điều đó để duy trì và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Bài văn mẫu 10

Trong xã hội của chúng ta, mỗi tư nhân con người đều là một tế bào quan trọng cấu thành nên xã hội. Giữa con người với con người luôn có mối quan hệ gắn bó mật thiết và chúng ta cần biết vận dụng mối quan hệ ấy một cách hiệu quả nhất để tạo ra những lợi ích nhất định. ý thức đoàn kết trong xã hội con người là một trong những cách giúp con người tồn tại. Đặc biệt, đối với dân tộc Việt Nam – đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu, luôn được giữ gìn và phát huy trong mọi hoàn cảnh lịch sử.

Để có được ý thức đoàn kết, trước hết phải hiểu thế nào là đoàn kết? đoàn kết là sự phối hợp, chung tay góp sức để tạo thành một khối thống nhất. Sự thống nhất bao gồm cả tư tưởng và hành động hướng tới một mục đích chung, mục đích đó phục vụ chính lợi ích của khối đoàn kết. đoàn kết không chỉ tạo nên một cộng đồng lớn hơn, đông đảo hơn mà còn là một khối thống nhất có sự vững mạnh hơn bất cứ một thành phần độc lập, riêng lẻ nào khác. ý thức đoàn kết trong con người được thể hiện rất cụ thể, đó là sự trợ giúp, tương trợ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn, cùng chung tay hợp sức để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

Dân tộc Việt Nam chúng ta lấy ý thức đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay, từ thời chiến tới thời bình ý thức đoàn kết của dân tộc ta luôn được phát huy. Lịch sử dân tộc đã chứng minh rất rõ ý thức đoàn kết của nhân dân ta, bất cứ khi nào quốc gia có giặc ngoại xâm, toàn thể nhân dân đều trên dưới một lòng, đoàn kết đồng lòng quyết tâm chống giặc bảo vệ quốc gia. Chẳng cần ai phải nhắc nhở ai, tự mỗi con dân Việt Nam ý thức được dòng máu đồng bào của mình, ý thức được nền độc lập tự do và cương vực của dân tộc, từ đó đoàn kết lại với nhau cùng đánh đuổi quân xâm lược. Có người ở chiến trường, có người ở hậu phương, có người tham gia đánh chiến có người lại làm tình báo, mỗi người tuy có nhiệm vụ khác nhau nhưng chung một lý tưởng cách mệnh, chung một ý chí cứu nước. Chính nhờ ý thức đoàn kết đó, dân tộc ta đã trải qua không biết bao nhiêu trận đụng độ, có được nền độc lập hòa bình và tự do như ngày hôm nay.

Khi sống trong hòa bình, dân tộc ta vẫn không đánh rơi hay quên lãng đi ý thức đoàn kết ấy. Trước đây là đoàn kết đấu tranh còn giờ đây là đoàn kết để xây dựng và phát triển, bảo vệ quốc gia trước những thế lực thù địch nhăm nhe. Toàn dân cùng nhau tăng gia sản xuất, cùng giúp nhau xây dựng đời sống xã hội văn minh tốt đẹp, tương trợ và trợ giúp lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như phát động chiến dịch “Hướng về miền Trung” – cùng chung tay khắc phục thảm họa sau lũ lụt cùng đồng bào miền Trung, chiến dịch “Giải cứu dưa hấu”, trợ giúp bà con nông dân khi cơn lũ kéo theo mùa màng trôi đi. Sự đoàn kết còn thể hiện trong sự thống nhất đi theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tin tưởng và quyết tâm chống lại mọi mưu mô chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe nhiều về câu nói “Ở đâu có đoàn kết, ở đó có thành công”, đó chính là lời khẳng định về vai trò và sức mạnh của ý thức đoàn kết. Hay như câu tục ngữ:

“Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Sự đoàn kết tạo điều kiện cho chúng ta có thêm nhiều nguồn sức mạnh khác nhau vượt qua khó khăn dễ dàng hơn, mỗi tư nhân có mặt mạnh khác nhau nhưng chưa toàn diện, mà tổng hợp những mặt mạnh đó tạo nên tập thể có sức mạnh toàn diện, từ đó sẽ dẫn tới thành công. tư nhân dù có lý tưởng và toàn diện tới đâu nhưng thiếu sự đoàn kết sẽ khó đạt được mục đích. Chính vì vậy, chúng ta phải biết đoàn kết với nhau, phải biết hy sinh vì nhau hướng tới lợi ích chung nhất. Sự thông cảm, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau là mấu chốt gây dựng ý thức đoàn kết. không những thế, chúng ta phải tích cực lên án, phê phán những thành phần sống ích kỷ, không có ý thức đoàn kết, chỉ quan tâm tới lợi ích riêng mà bỏ qua lợi ích chung.

Là một người học sinh, chúng ta phải nhận thức rõ được vai trò và sức mạnh của ý thức đoàn kết. Để từ đó gây dựng một tập thể lớp đoàn kết, một ngôi trường đoàn kết và rộng hơn là một xã hội đoàn kết. Chúng ta đoàn kết không chỉ vì lợi ích trước mắt mà còn vì lợi ích trong khoảng thời gian dài là bảo vệ và phát triển quốc gia.

Nghị luận ý thức đoàn kết của dân tộc ta

Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên đã liên tục vượt qua trở ngại để giành độc lập dân tộc. ý thức đoàn kết ấy trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc và hơn thế nữa đã được đúc kết thành một chân lí giàu hình ảnh qua hai câu:

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Phải chăng bài học quý báu ấy đã được thực tế cuộc sống và lịch sử chứng minh là có thể mãi mãi là phương châm tốt đẹp cho chúng ta?Người xưa đã quan sát thực tế, mượn hình ảnh thiên nhiên để so sánh với con người. Thực vậy, một cây đứng riêng lẻ, dù có to tới đâu, vẫn rất đơn chiếc so với một rừng cây và tất nhiên, càng nhỏ bé đối với thiên nhiên bát ngát, đối với vũ trụ mênh mông. Do vậy, trước gió bão to lớn cây đó có thể bị bẻ gãy. Trái lại, ba cây mọc sắp nhau, cành lá tạo thành một khoảng rộng hơn có thể nương tựa nhau trước sức gió mạnh, rễ cũng đan xen để cùng bám chặt đất nên khó bị bật rễ. Tất cả tạo thành một sức mạnh mới, một sức mạnh bề thế, vững chắc, tương tự như hòn núi cao.

Qua những hình ảnh thân thuộc và cách ví von có phần phóng đại nói trên, câu ca dao gợi một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là sự hợp quần, là ý thức đoàn kết của tập thể con người. nếu như sự gắn bó của loài cây kia tạo nên sức mạnh thì vì sao con người lại không đoàn kết, gắn bó với nhau, tạo thành một sức mạnh tổng hợp để dễ dàng thành công? Đó chính là lời khuyên nhủ chân tình, là ý nghĩa thiết thực mà người xưa muốn gửi gắm tới chúng ta.

Trước hết, trong thực tế cuộc sống, sức mạnh tập thể đã nhiều lần giúp ta vượt qua trở ngại về vật chất lẫn ý thức. Một con đê núng thế cần rất nhiều bao đất, cần rất nhiều bàn tay, công sức của toàn thể nhân dân. Một con bệnh ngặt nghèo cần được tập thể chưng sĩ hội chẩn, tìm phương cứu chữa. Nhiều bộ óc và tài năng tập hợp lại mới có những kết quả tốt đẹp và chuẩn xác về dự án khoa học lớn lao…

ý thức đoàn kết không những tạo điều kiện cho ta vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, trong lao động để đi tới thành công mà còn rất cần thiết trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước hiểm họa ngoại xâm. Lần giở những trang sử hào hùng của dân tộc, ta càng hiểu rõ ý thức đoàn kết của dân tộc ta rất đáng tự hào. Đó là sức mạnh tạo nên thắng lợi của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng, của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thắng lợi quân Nguyên – Mông…

Ta cũng không quên câu chuyện kể về một người cha gọi những con mình tuần tự tới và đưa cho một bó đũa rồi bảo từng người bẻ bó đũa ấy. Từ người anh lớn nhất tới đứa em út đều không ai bẻ gãy được! Bấy giờ người cha liền tách bó đũa ra để bẻ từng chiếc một. Và ông giảng giải: “những con đều thấy, chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy những con phải biết đùm bọc lấy nhau”.

Ngay từ trong gia đình, nếu như ta yêu thương, đoàn kết trợ giúp lẫn nhau, cả nhà được thuận hòa, hạnh phúc, ở xóm làng, nếu như biết một lòng đoàn kết ấy cả sẽ yên vui, những tệ nạn xấu xa như ma túy, trộm cắp khó lòng xâm nhập. nếu như người dân cả nước biết phát huy ý thức đoàn kết trong mọi ngành nghề thì hoán vị nạn nào không được khắc phục, khó khăn nào không thể vượt qua?

Tóm lại, tới đây, hẳn chúng ta đều xác nhận trị giá quý báu của lời dạy “Ba cây chụm lại…”. đoàn kết là sức mạnh vô địch là phương châm sống và hành động để tồn tại và hạnh phúc.


Hy vọng những mẫu ” Nghị luận ý thức đoàn kết siêu hay” trên đây GrabHanoi sẽ mang lại cho các bạn đọc những tham khảo hữu ích. Đừng quên theo dõi GrabHanoi để được liên tục cập nhật những bài văn mẫu mới nhất bạn nhé