Đáo hạn là gì? Phân biệt giữa đáo hạn và đảo nợ ngân hàng?

Đáo hạn là gì? những thuật ngữ tiếng Anh? Phân biệt giữa đáo hạn và đảo nợ ngân hàng? những quy định pháp luật hiện hành?

Đáo hạn phương thức gia hạn thêm thời gian thực hiện khoản vay trong những ngân hàng nhà nước. Được thực hiện cả với khoản vay ngân hàng hay khoản tiền gửi vào ngân hàng. Trong đó, người vay, gửi tiền được thể hiện trong nhu cầu đáo hạn cho thời gian thực hiện những hợp đồng tương ứng. Trong lúc đó, Đảo nợ là phương thức thực hiện khoản vay mới để bù đắp cho khoản nợ cũ chưa có khả năng thanh toán. Đảo nợ là phương thức thực hiện trái pháp luật. Phân biệt hai phương thức này nhằm thực hiện đúng những nhu cầu vay hay gửi tiền ngân hàng theo quy định.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 36/2016/TT-NHNN Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng.

1. Đáo hạn là gì?

Đáo hạn:

Đáo hạn là tiếng nói chung sử dụng để chỉ ngày tới hạn theo hợp đồng. Tại thời khắc xác định, bên có nghĩa vụ cần thanh toán hợp đồng hay trả nợ khi vay vốn ngân hàng. Ngày đáo hạn là ngày cuối cùng bạn phải trả hoàn thành số tiền đã vay. Được hiểu là tới ngày đáo hạn, những nghĩa vụ phải được thực hiện hoàn thành. Ngày đáo hạn sẽ được quy định theo hợp đồng mà bạn ký kết với ngân hàng.

→ Xem thêm: Dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng Thái Bình phí thấp nhất

Đáo hạn là phương thức gia hạn thêm thời gian vay của khách hàng đối với ngân hàng. Thực hiện trong nhu cầu cũng như khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ. Hoặc còn có thể hiểu là phương thức tái vốn vay khi đã hết hạn vay cũ nhưng chưa thể trả hết nợ. Giúp kéo dài thêm thời gian có thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng đó và được ngân hàng chấp nhận.

Bằng phương thức này người đi vay có thể gia hạn thêm được thời gian vay vốn của mình đối với ngân hàng. Họ không cần thực hiện những nghĩa vụ của khoản vay ở thời khắc tới hạn. Để tiện dụng hơn trong việc sử dụng vốn vay làm ăn, kinh doanh.

trường hợp khách hàng thực hiện những khoản tiền gửi tại ngân hàng cũng có thể yêu cầu đáo hạn. lúc đó, họ được gửi thêm thời gian nữa với những quy định thỏa thuận hợp đồng và lãi suất không thay đổi.

Đáo hạn ngân hàng:

Là dịch vụ gia hạn thêm thời gian vay của khách hàng đối với ngân hàng. Hoặc tất toán thêm thời gian vay nếu như họ đang thực hiện những khoản tiền gửi tại ngân hàng.

Đáo hạn ngân hàng được tiếp tục tại thời khắc ngày đáo hạn. tới ngày phải trả hoặc rút cho những khoản vay, gửi đã được quy ước khi thỏa thuận, khách hàng có thể thực hiện nhu cầu đáo hạn. nếu như bạn chưa có đủ kinh phí để trả, hoặc chưa muốn rút khoản tiền gửi đó. Đây là quyền lợi được trao cho khách hàng nếu như không muốn xác lập những giao dịch hay hợp đồng mới. Vẫn đảm bảo triển khai những quyền và nghĩa vụ cho những bên bằng tài sản bảo đảm.

Ý nghĩa thực hiện đáo hạn:

Bằng phương thức này người đi vay có thể gia tăng thêm thời gian vay vốn của mình đối với ngân hàng. Từ đó không phải thực hiện nghĩa vụ ở thời khắc đáo hạn. Họ có thể sử dụng khoản vay để tiện dụng hơn trong việc làm ăn, kinh doanh,… Hoặc có thêm thời gian để tìm kiếm đủ những tài chính thực hiện nghĩa vụ sau đó.

Còn đối với người gửi thực hiện theo những phương thức gửi tiền ở ngân hàng. trường hợp bạn muốn rút số tiền đã gửi bạn cần ra ngân hàng và đáo hạn. nếu như bạn không đáo hạn theo hợp đồng thì ngân hàng sẽ tự hiểu rằng bạn muốn tiếp tục gửi số tiền đó và ngân hàng sẽ tự động gia hạn hợp đồng gửi cho bạn. lúc đó, những thỏa thuận và lãi suất cũ vẫn được vận dụng. Chỉ khác là tiếp tục gia hạn thời gian tiền gửi tới thời khắc đáo hạn mới trong quy định của ngân hàng đã được phổ biến cho khách hàng trước đó.

Ví dụ:

Bạn vay ngân hàng A 1 tỷ trong kỳ hạn vay là 1 năm với lãi suất 7% vào ngày 8/6/2017. tương tự sau một năm, tới ngày 8/6/2018 sẽ là ngày kết thúc hợp đồng khoản vay. Cũng như xác định thời khắc đáo hạn phải thực hiện những nghĩa vụ nợ gốc và lãi.

Nhưng sắp tới ngày kết thúc hợp đồng mà bạn không có khả năng chi trả số tiền đã vay. Bạn có thể thực hiện nhu cầu đáo hạn khoản vay theo quy định của ngân hàng. lúc đó, tùy vào quy định mà ngân hàng sẽ ra hạn khoản vay tới thời khắc đáo hạn mới. Bạn chưa cần thực hiện những nghĩa vụ ở thời khắc 8/6/2018, mà được dịch sang thời khắc đáo hạn mới. Bạn có thể sử dụng khoản vốn đó để thực hiện những nhu cầu đầu tư, kinh doanh tìm kiếm lợi ích mới.

2. Những thuật ngữ tiếng Anh:

Đáo hạn tiếng Anh là Maturing.

Đảo nợ ngân hàng tiếng Anh là Bank debt island.

3. Phân biệt giữa đáo hạn và đảo nợ ngân hàng?

3.1. Hoạt động được thực hiện:

Đảo nợ:

Được thực hiện trong thủ tục vay mới để thanh toán cho những nghĩa vụ nợ đang tới hạn. Để chuyển một khoản vay cũ sắp tới hạn trả nợ nhưng chưa có khả năng trả thành một khoản vay mới nhằm kéo dài thời gian trả nợ. Có thể là khoản nợ của tư nhân hay doanh nghiệp. Đảo nợ tạo điều kiện cho khoản vay mới được thực hiện, giúp gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ mới. sử dụng tiền mới vay được để đập sang những nghĩa vụ đang tới hạn mà không có tài sản bảo đảm.

Đáo hạn khoản vay:

Là phương thức đáo hạn khi khoản nợ vẫn chưa trả xong. Đáo hạn giúp gia hạn thêm thời gian thực hiện đối với những nghĩa vụ đang tới hạn. Không làm thay đổi về bản tính những thỏa thuận thực hiện nghĩa vụ ban đầu. Chỉ có thêm thời gian để khách hàng tiếp tục thực hiện vốn đã vay.

3.2. Phương thức, ý nghĩa thực hiện:

Đảo nợ ngân hàng:

Khoản vay mới này vay tại chính ngân hàng này hoặc từ ngân hàng khác. Được thực hiện trong sự liên kết và lợi ích lớn, kế bên rủi ro cao mà những ngân hàng muốn nhận. Tuy nhiên, những rủi ro này cũng chính là nguyên nhân nhà nước nghiêm cấm thực hiện đảo nợ ngân hàng.

Xem thêm: những loại nợ ngân hàng quá hạn? Hậu quả của việc có dư nợ quá hạn?

Đảo nợ ngân hàng là thực hiện khoản vay mới để đập vào những nợ cũ chưa được thanh toán. Thực hiện với một trong ba phương thức:

+ Đảo nợ trong cùng một ngân hàng. Được chính ngân hàng cho vay thực hiện khoản vay với thời gian gia hạn mới. Tiền vay được sử dụng để đập sang nghĩa vụ đang tới hạn. Về bản tính chỉ là nhằm kéo dài thời gian có thể thực hiện khoản vay.

+ Đảo nợ bằng cách vay dịch vụ bên ngoài lãi suất cao để thanh toán nợ ngân hàng. Sau đó vay lại ngân hàng để trả nợ cho dịch vụ vay bên ngoài. Cuối cùng vẫn là thực hiện mới khoản vay để đập sang những nghĩa vụ đang tới hạn thanh toán.

+ Đảo nợ bằng cách chuyển khoản vay từ ngân hàng này sang ngân hàng khác có lãi suất thấp hơn.

Đáo hạn:

Là phương thức gia hạn thêm thời gian vay của khách hàng đối với ngân hàng. Hợp đồng vay ban đầu vẫn được đảm bảo thực hiện trong nội dung ký kết, thỏa thuận. Thực hiện đáo hạn tại chỗ ở ngân hàng ban đầu hoặc đáo hạn chuyển vùng sang ngân hàng khác. Cả hai phương thức đều cần tới tài sản bảo đảm. Đây là cách thức mang lại độ an toàn trong dịch vụ được ngân hàng cung ứng. Cũng như đây là dịch vụ được những ngân hàng thực hiện dưới sự cho phép của nhà nước.

3.3. Bản tính thực hiện:

bản tính của đảo nợ trong ngân hàng:

Là ngân hàng yêu cầu khách hàng tìm cách trả hết khoản nợ cũ bằng một trong ba phương thức trên. Sau đó vay lại khoản mới, để đập sang thanh toán những nghĩa vụ, thực chất là tiếp tục khoản nợ cũ. Nhiều chi nhánh ngân hàng đã sử dụng cách này để che giấu nợ xấu, cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Khi không có khả năng thanh toán nợ tới hạn, họ tìm cách gia hạn thêm thời gian thực hiện khoản vay. Để không thể hiện khó khăn trong hoạt động của tổ chức.

bản tính của đáo hạn:

Kéo dài thời gian đối với khoản vay ban đầu, đảm bảo trong nghĩa vụ vẫn bảo đảm thực hiện. Không phát sinh khoản vay mới. Có tài sản bảo đảm nên chắc chắn về hiệu quả thực hiện, thanh toán nghĩa vụ tới hạn.

3.4. Kết quả của những hành vi:

Đảo nợ:

+ Biến khoản vay cũ thành khoản vay mới nhằm che dấu nợ xấu.

+ Không kèm theo điều kiện nên khả năng thu hồi khoản nợ cũ thấp hơn.

Đáo hạn:

+ Gia hạn thêm thời gian vay khi đã hết hạn khoản vay cũ mà chưa thể trả hết nợ.

+ Có kèm theo những điều kiện từ ngân hàng để đảm bảo khoản nợ có khả năng chi trả hoặc phục hồi.

3.5. Tính hợp pháp theo quy định pháp luật:

Những năm qua việc đảo nợ ngân hàng diễn ra rất phổ biến dù Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm việc này. Nhưng do chưa có hành lang pháp lý rõ ràng nên việc này vẫn diễn ra. những rủi ro cũng như khó khăn trong việc kiểm soát và quản lý nhà nước được thể hiện. những khoản nợ xấu không được đảm bảo thanh toán sẽ dẫn tới nhiều nguy cơ tiềm tàng trong thị trường. Cũng như gây ra những rủi ro, tổn thất nghiêm trọng trong tổ chức và quản lý nhà nước.

Nhưng từ 15/3/2017, việc đảo nợ chính thức bị cấm và chỉ có một số trường hợp ngoại lệ được thực hiện. Theo nội dung quy định tại Thông tư 36/2016/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước. Chỉ Chính Phủ mới được phép thực hiện nghiệp vụ này. Thường sử dụng để đảo nợ vay nước ngoài và nợ công trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đáo hạn là quyền lợi nhà nước dành cho những đối tượng vay hoặc thực hiện khoản tiền gửi tại Ngân hàng. Giúp kéo dài thời gian thực hiện khoản vay theo nhu cầu của họ. Có tài sản bảo đảm để thực hiện khoản vay, nhờ đó mà khách hàng có thể sử dụng và khai thác hiệu quả hơn những lợi ích từ vốn vay. Cũng như kéo dài thời gian thực hiện tiền gửi khi chưa có nhu cầu sử dụng tiền cho những mục đích khác. Tính chất an toàn, hiệu quả, hạn chế rủi ro được xác định đối với đáo hạn được thực hiện trong dịch vụ Ngân hàng.