Lai Tân – Hồ Chí Minh

Bài thơ “Lai Tân” được in trong tập “Nhật kí trong tù” đã thể hiện được sự thực xã hội Trung Quốc dưới thời Tưởng Giới Thạch.

Sau đây là đôi nét về thi sĩ Hồ Chí Minh cũng như nội dung bài thơ Lai Tân, mời độc giả tham khảo.

Lai Tân

Phiên âm

Giam phòng ban trưởng thiên thiên đổ,
Cảnh trưởng tham thôn giải phạm tiền;
Huyện trưởng thiêu đăng biện công sự,
Lai Tân y cựu thái bình thiên.

Dịch nghĩa

Ban trưởng nhà giam ngày ngày đánh bạc,
Cảnh trưởng tham lam ăn tiền tội phạm bị giải;
Huyện trưởng chong đèn làm việc công,
Lai Tân vẫn thái bình như xưa.

Dịch thơ

Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc,
Giải người, cảnh trưởng kiếm ăn quanh;
Chong đèn, huyện trưởng làm thuê việc,
Trời đất Lai Tân vẫn thái bình.

(Nam Trân dịch)

Xem thêm: Top 7+ mẫu Phân tích bài Lai Tân Hồ Chí Minh hay nhất

I. Đôi nét về tác giả Hồ Chí Minh

– Hồ Chí Minh (1890 – 1969) là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và cách mệnh Việt Nam. Người đã lãnh đạo nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

– Hồ Chí Minh có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung. Quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

– Gia đình: Thân phụ là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – một nhà Nho yêu nước có tư tưởng tiến bộ có tác động lớn tới tư tưởng của Người. Thân mẫu của Người là bà Hoàng Thị Loan.

– Trong suốt thế cục hoạt động cách mệnh, Người đã sử dụng nhiều tên gọi khác nhau: Nguyễn Tất Thành, Văn Ba, Nguyễn Ái Quốc… Tên gọi “Hồ Chí Minh” được sử dụng lần trước tiên trong hoàn cảnh: Ngày 13 tháng 8 năm 1942, khi Trung Quốc với danh nghĩa đại diện của cả Việt Minh và Hội Quốc tế Phản Xâm lược Việt Nam để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Hoa Dân Quốc.

– Không chỉ là một nhà hoạt động cách mệnh lỗi lạc, Hồ Chí Minh còn được biết tới với tư cách là một nhà văn thi sĩ lớn.

– Hồ Chí Minh được UNESCO xác nhận là Danh nhân văn hóa thể giới.

– Một số tác phẩm nổi trội:

  • Tuyên ngôn độc lập (1945, văn chính luận)
  • Bản án chế độ thực dân Pháp (1925, văn chính luận)
  • Đường Kách Mệnh (1927, tập hợp những bài giảng)
  • Con rồng tre (1922, kịch )
  • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)
  • những truyện ngắn: Vi hành (1923), Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (1925)…
  • Nhật kí trong tù (thơ, 1942 – 1943)…

Xem thêm: Phân tích bài thương vợ lớp 11 của Trần Tế Xương chọn lọc

II. Giới thiệu về bài thơ Lai Tân

1. Hoàn cảnh sáng tác

– Trong hoàn cảnh tù đày, Hồ Chí Minh đã chứng kiến biết bao sự thực về xã hội Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch.

– Lai Tân là nơi mà chưng đã trải qua trên tuyến đường từ Thiên Giang tới Liễu Châu thuộc Quảng Tây (Trung Quốc).

– Bài thơ là bài thứ 97 trong 134 bài thơ của tập Nhật kí trong tù.

2. Thể thơ

Bài thơ Lai Tân thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.

3. Bố cục

Gồm 2 phần:

– Phần 1. Hai câu đầu: Hiện thực xã hội ở Lai Tân.

– Phần 2. Hai câu sau: Thái độ của thi sĩ trước hiện thực đó.